Psycholog Poznań: Co to jest psychoterapia?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-05-16

Wśród coraz bogatszej oferty różnych psychoterapeutów można znaleźć bardzo różne formy pomocy psychospołecznej lub psychologicznej, ale czy to wszystko jest psychoterapią?

Jedni psychoterapeuci  informują jakimi rodzajami zaburzeń psychicznych zajmują się w ramach swojej działalności, inni wskazują w jakich problemach natury psychicznej pomagają ludziom. Przekrój problemów,  z którymi pracują psychoterapeuci jest bardzo zróżnicowany od depresji, lęków, stresu, nerwic, fobii, różnych kryzysów życiowych, poszukiwania sensu życia, pogłębiania duchowości aż po relaksację i hipnozę. Można odnieść wrażenie, że te wszystkie działania mające wpływ na psychikę człowieka to już psychoterapia.

A przecież wśród naszych najbliższych, znajomych również spotykamy osoby, które dzięki swoim szczególnym przymiotom charakteru, doświadczeniu życiowemu potrafią nas skutecznie pocieszyć, odstresować, przynieść ulgę w cierpieniu. Jest to zapewne jakaś forma pomocy, niektórzy dookreśliliby ją jako pomoc psychospołeczną, ale czy to już jest psychoterapia? Już sama nazwa psychoterapia wskazuje, że to jest forma leczenia. Większość z nas w różnych momentach swojego życia napotyka na kłopoty, część z nas nie może sobie z nimi poradzić. Lęk, strata, żałoba, poczucie pustki to naturalne i często zdrowe reakcje naszego organizmu na zaistniałe sytuacje. Nie musi to być żadne zaburzenie. Skoro nie ma choroby to nie ma czego leczyć. Nie oznacza, że takim osobom nie należy pomagać, wręcz przeciwnie, ale nie koniecznie należy to określać jako psychoterapię, może bardzie właściwym będzie pomoc psychologiczna, pomoc psychospołeczna lub coraz bardziej popularny coaching. Słowo psychoterapia powinno być zarezerwowane dla sposobu leczenia zaburzeń zdrowia jak nerwice, zaburzenia osobowości polegającego na oddziaływaniu jednej lub kilku osób na stan psychiczny chorego.

Obecnie wielu psychoterapeutów nie rozgranicza psychoterapii i innych form pomocy psychologicznej. Psychoterapia jako forma pomocy psychospołecznej w celu lepszej samorealizacji, wyzwalania zablokowanych zasobów i możliwości pacjenta ma sens jeśli na przeszkodzie realizacji tych celów stoją zakłócenia przeżywania, będące przyczyną choroby. Oczywiście pacjent zgłaszając się sam do gabinetu najczęściej nie wie jako forma pomocy psychologicznej będzie dla niego najwłaściwsza. Czasami jest kierowany przez innego specjalistę np. lekarza psychiatrę z konkretną diagnozą i wskazaniem. Ustalenie formy pomocy psychologicznej powinno odbyć się po kilku wstępnych spotkaniach, kiedy następuje rozpoznanie i ustalenie kontraktu terapeutycznego.‹ Powrót do listy z aktualnościami