Psychoterapia Poznań: Z czym na psychoterapię?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-05-31

                Większość z nas wie, że do psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty zwracamy się z problemami naszej psychiki, ale czy tylko? Dość łatwo potrafimy zdefiniować naszą sferę psychiki: emocje, nastrój, sposób i treść myślenia, albo po prostu „nerwy”. Natomiast znacznie mniej z nas łączy niektóre choroby ciała ze sferą psychiki.

                Wiemy, że psychoterapia pomaga w zaburzeniach nerwicowych, zaburzeniach osobowości, zaburzeniach związanych z ekspozycją na przewlekły stres, katastrofami, zaburzeniach nastroju, psychozach.  Ale jakie choroby somatyczne (choroby ciała) mają swoje źródło powstania w sferze psychiki? Są to zaburzenia odżywiania, zarówno anoreksja (kiedyś częściej nazywana jadłowstrętem) jak i bulimia (dawniej żarłoczność), zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne, zaburzenia rozwoju psychicznego i zaburzenia zachowania w okresu dorastania oraz uzależnienia. Te zaburzenia również mają swoje źródło powstawania w naszej psychice, wynikają z zakłócenia sposobów przeżywania, procesów myślenia – generalnie z różnych procesów psychicznych. Wspomniane zakłócenia procesów psychicznych mogą być powiązane z zaistniałymi okolicznościami jakie niesie z sobą codzienne życie (nazywamy je wtedy czynnikami psychospołecznymi) jak i naszymi strukturami psychicznymi.

                Wspomnianą nerwicę stosunkowo łatwo się diagnozuje, ale wtedy kiedy manifestuje się ona zaburzeniami przeżywania pozornie nie mającymi przyczyny np.: smutkiem, napięciem, rozdrażnieniem, problemami z koncentracją uwagi, apatią, lękiem, myśli natrętnymi lub przymusowymi czynnościami. Ale czasami nerwica przejawia się w postaci innych objawów somatycznych, które trudniej łączy się z zaburzeniami o charakterze psychicznym. Zdarza się, że są to choroby przewlekłe, nieleczone trapią pacjenta przez długie lata. Zdarzają się okresy przerw w chorobie, kiedy nie obserwujemy jej objawów, co nie oznacza że ona ustąpiła, bo przyczyna tej choroby nie została usunięta. Jej objawy mogą się pojawić w każdej chwili. Są to bóle serca, ataki nadciśnienia tętniczego, rzekome zawały mięśnia sercowego i wylewy, zaburzenia czynności, żołądka, jelit o nieznanej etiologii. Są one wywołane nie fizycznym uszkodzeniem tych narządów, lecz symbolicznym przejawem wypartego konfliktu, nieuświadamianych problemów. Jest to możliwe dzięki działaniu mechanizmu psychicznemu zwanego w psychoterapii wyparciem. Takie objawy w postaci dysfunkcji narządów mają również zaburzenia nerwicowe nazywane somatyzacyjnymi.‹ Powrót do listy z aktualnościami