Psychoterapia: Zjawisko oporu – nie tylko w fizyce.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-05-26

                Jednym z celów psychoterapii jest poszerzenie świadomości pacjenta czyli uzyskanie wglądu. Czasami zarówno terapeuta jak i pacjent mają poczucie osiągnięcia wspomnianego wglądu, wszystko pozornie zaczyna się układać w sensowną, przyczynowo skutkową całość, ale po jakimś czasie, obaj zauważają, że zgłaszane na początku terapii objawy … wracają, albo zajmują ich miejsce inne.

                W trakcie psychoterapii czasami pojawiają się pozorne wglądy, które jednak nie okazały się trafne i nie przyczyniły się do osiągnięcia spodziewanych celów terapeutycznych. Przyczyniają się do tego mechanizmy obronne, których celem jest zapobieżenie zburzeniu pozornej równowagi, uzyskanej dzięki mechanizmowi wyparcia rzeczywistego konfliktu, który był nie do zniesienia dla pacjenta (budził lęk, wzbudzał poczucie winy itp.). Mechanizmy obrony uniemożliwiają uświadomienie wypartych treści czyli osiągnięcie wglądu.

                Ponieważ wyparte treści zagrażały równowadze psychicznej pacjenta i zostały wyparte, dlatego dotarcie do nich w trakcie sesji terapeutycznych mimo wysiłków terapeuty i pacjenta nie jest łatwe. To zjawisko w psychoterapii nazywamy oporem, utrudnia on dotarcie i zrozumienie przyczyn powstawania objawów cierpienia. Na to, jak szybko opór w terapii zostanie usunięty, ma wpływ siła relacji między psychoterapeutą i pacjentem – której miarą jest m.in. zaufanie. Pacjent musi mieć pewność bezwarunkowej akceptacji ze strony psychoterapeuty niezależnie co okaże się tą wypartą treścią. Opór może być kluczem do osiągnięcia wglądu; z jednej strony utrudnia on jego osiągnięcie, z drugiej wskazuje psychoterapeucie, że jest blisko bolesnego dla pacjenta problemu. Podejmowane przez psychoterapeutę interpretacje oporu wskazują co jest ukrywane, nieświadome, co należy uczynić świadomym i zrozumieć jego rolę w powstawaniu objawów. Opór w psychoterapii jest zatem zarówno wrogiem jak i sprzymierzeńcem w osiągnięciu celów.‹ Powrót do listy z aktualnościami