Relacja pacjenta i terapeuty.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-05-28

                Wiele godzin wspólnie odbytych sesji psychoterapeutycznych, poświęcanie całej uwagi terapeuty problemom pacjenta, zwierzanie się z najbardziej intymnych szczegółów swojego życia przez pacjenta, przy niewielkiej wiedzy na temat życia terapeuty nie pozostaje bez wpływu na relację między nimi. Relacja ta nie jest symetryczna, to pacjent jest centralną postacią procesu terapeutycznego. W rozmowie psychoterapeutycznej mówi głównie pacjent, terapeuta przede wszystkim słucha go, od czasu do czasu interweniuje werbalnie lub niewerbalnie, odnosząc się do wypowiedzi pacjenta.

                Taki sposób pracy powtarzany przez kolejne tygodnie nawiązanie silnego związku emocjonalnego między terapeutą a pacjentem. Ale wraz z pogłębianiem się tej współpracy zaczyna ujawniać się szczególny rodzaj zjawiska zwany w terapii przeniesieniem. Polega ono na tym, że pacjent zaczyna przejawić taki rodzaj emocji wobec terapeuty, jaki wcześniej okazywał on wobec osób znaczących w jego życiu; jak np. członkowie rodziny.

W tym momencie należy podkreślić jak ważne jest, żeby pacjent jak najmniej wiedział nt. terapeuty, ponieważ im bardziej terapeuta jest dla pacjenta osobą „nieodgadnioną” tym łatwiej pacjent może przejawiać wobec terapeuty podobne emocje, jak wcześniej były przez niego okazywane wobec osób z rodziny. Pacjent tworzy różne wyobrażenia na temat terapeuty, a im mniej wie na jego temat tym łatwiej przebiega ten proces, który jest niezwykle ważny w procesie leczenia. Te wzbudzone emocje u pacjenta wobec terapeuty mogą być zarówno pozytywne jak i negatywne – to nie ma znaczenia. Istotne jest, że uruchomione u pacjenta zjawisko przeniesienia umożliwia dotarcie do nieuświadamianych treści poprzez przywołanie dawnych doświadczeń pacjenta w wyniku uczuć, które wywołał w pacjencie terapeuta. Dzięki temu zjawisku pacjent może przepracować swój problem poprzez poznanie wpływu dawnych doświadczeń na to w jaki sposób funkcjonuje on dzisiaj. Ma szansę uwolnić obecny sposób przeżywania od bagażu wcześniejszych doświadczeń.‹ Powrót do listy z aktualnościami