Blog

Opublikowano: 2013-06-30 23:46

                Uczucia lęku czy złości mogą przybierać postać somatyczną i objawiać się w postaci pieczenia w okolicach mostka – dzisiaj dla większości ludzi jest oczywiste, że również w ten sposób może objawiać się nerwica. Kiedyś nazywano je zaburzeniami psychosomatycznymi, obecnie coraz częściej posługujemy się nazwą zaburzenia lub choroby psychogenne. Ale jak one powstają? Co jest ich przyczyną?

                Każdy człowiek w wyniku rozwoju wypracowuje specyficzne dla siebie sposoby radzenia sobie z różnymi silnymi, negatywnymi emocjami jak lęk czy agresja. U niektórych osób gniew prowadzi do oczywistych dla wszystkich przejawów agresji, wyładowywanej bezpośrednio na zewnątrz...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-30 13:02

                Wiele rzeczy w terapii jest ważnych, ale nie da się przecenić znaczenia wsparcia jakie pacjent doświadcza w trakcie sesji od psychoterapeuty. Oczywiście bez wglądu, przepracowania nie da się uzyskać celów terapeutycznych, ale to okazywanie wsparcia jak tak bardzo ważne zarówno w samym procesie terapii jak i po jej zakończeniu. Należy tutaj jasno odróżnić wsparcie od pocieszania przez terapeutę. Profesjonalny psychoterapeuta nie pociesza pacjenta, a na pewno nie robi tego wprost. Byłaby to droga na skróty, która w długim okresie nie byłaby korzystna dla pacjenta.

                W trakcie terapii tak ważne jest okazywanie wsparcia pacjentowi przez psychoterapeutę, ponieważ pomaga wykorzystać posiadane przez...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-28 11:55

                Zanim będzie można odpowiedzieć na pytanie czy osobowość poddaje się psychoterapii należy zdefiniować w jaki sposób rozumie się osobowość. Najprościej rzecz ujmując; osobowość można opisać jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczne, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje. Ważne w tej definicji są dwa elementy „względna stałość” oraz „charakterystyczny styl” - co powala odróżnić daną osobę od innej, ponieważ ma ona własny, indywidualny sposób przeżywania i reagowania. Stałość oznacza, że styl ten jest nie tylko charakterystyczny dla niej, ale również niezależny od okoliczności – tzn. że osoba, jeśli ją znamy,  reaguje i przeżywa swoje doznania w przewidywalny dla nas sposób.

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-27 11:19

                W ofercie wielu rodzajów terapii znajdziemy też podejść egzystencjalne czasami łączone ono jest z podejściem humanistycznym. Już sama nazwa „terapia egzystencjalna” sugeruje nam, że w swoich założeniach ten rodzaj psychoterapii dotyka kwestii związanych z kondycją ludzką - skazaną na wolność, odpowiedzialną za swoje losy, co stwarza poczucie "lęku i beznadziei istnienia" (czyli pesymizm). Stąd można wywnioskować, że terapia ta pozwala uzyskać odpowiedź na dręczące człowieka pytania o sens jego istnienia; skonfrontować się z poczuciem ludzkiej niedoskonałości, i samotności człowieka w świecie. Wszystkie te problemy na których koncentruje się ten rodzaj psychoterapii zakorzenione są w naszym istnieniu. Ale czym różni się terapia egzystencjalna od innych podejść terapeutycznych?


czytaj więcej ›
Opublikowano: 2013-06-27 00:53

                Od czasu do czasu w mediach pojawia się dyskusja na temat skuteczności psychoterapii, jej podstaw teoretycznych i naukowych, jakości pracy psychoterapeutów, dostępu do zawodu psychoterapeuty. Dobrze, że takie dyskusje odbywają się w Polsce i wychodzą one poza dyskurs czysto akademicki. Szkoda tylko, że  niektóre z przedstawiane informacje są mocno subiektywne.

                Niepokojące jest to, że niektóre osoby próbują przekonać opinię publiczną, że trafienie w Polsce do psychoterapeuty, który pracuje wg. potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych jest porównywalne ze znalezieniem igły w stogu siana. Wydaje się to oceną skrajną i niesprawiedliwą wobec osób pracujących w tym zawodzie, które poświęciły około 10 lat...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-26 16:52

                Rodzina może być źródłem powstawania zaburzeń osobowości wychowujących się w niej dzieci i nie dotyczy to tylko tzw. rodzin patologicznych, nie spełniających swoich funkcji społecznych. Liczba dzieci, ani kolejność urodzin dziecka w rodzinie nie ma bezpośredniego wpływu na jego rozwój i ewentualne powstawanie zaburzeń, lecz fakt jaki to ma wpływ na funkcjonowanie rodziny, rodzaj tworzących się więzi rodzinnych, sposób komunikacji, strukturę rodziny. Terapia systemowa wykorzystywana powszechnie w terapii rodzin zajmuje się szczególnie tym aspektem rozwojowym.

                Pojawienie się kolejnego dziecka w rodzinie może zmienić pozycję w rodzinie dzieci starszych, rodzice w szczególności...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-26 00:09

                Powstała w wyniku krytyki klasycznej psychoanalizy. Zarzuty wobec psychoanalizy dotyczyły przede wszystkim jej elitarności, wiążącej się  m.in.: z długim czasem jej trwania i intensywnością spotkań, skutkującą wysokimi kosztami terapii, spostrzegania pacjenta jednoaspektowo i spekulatywnych interpretacji itd. Czym się różni terapia psychodynamiczna od klasycznej psychoanalizy?

                Różnica zaczyna już się od pozycji pacjenta. W klasycznej psychoanalizie, po kilku pierwszych spotkaniach, pacjent leży na kozetce podczas sesji, terapeuta siedzi za głową pacjenta. W terapii psychodynamicznej pacjent i terapeuta siedzą naprzeciwko siebie, mając ze sobą kontakt wzrokowy. Postawa terapeuty i pacjenta czasami ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-25 13:41

                Rozpoczynając psychoterapię zakładamy jej pozytywny wynik – wyleczenie, ale zdarzają się takie sytuacje, że pacjent po zakończeniu terapii nie odczuwa ewidentnej poprawy swojego stanu zdrowia psychicznego; dolegliwości nie ustąpiły albo nawet się nasiliły. W takiej sytuacji trzeba się zastanowić nad możliwymi przyczynami braku efektów terapii.

                Pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę to sposób zakończenia terapii i czas jej trwania. Jeśli terapię zakończył pacjent sam; na własne życzenie, ponieważ uznał że więcej w tej terapii, z tym psychoterapeutą już nie osiągnie, ma poczucie stagnacji, braku zmian, a jednocześnie terapeuta sugerował kontynuowanie terapii to należy przypuszczać, że ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-24 22:26

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w swojej tegorocznej publikacji o kondycji psychicznej Polaków poinformował, że co czwarty z nas cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne: omamy, fobie, ataki paniki, zaburzenia schizofreniczne, depresje, neurozy, stany lękowe i ataki paniki. Pod względem liczby pacjentów w szpitalach psychiatrycznych na tysiąc mieszkańców jesteśmy w czołówce europejskiej. Skąd biorą się takie niepokojące statystyki mówiące o nadwątlonym stanie psychicznym Polaków? Co powoduje takie problemy?

W przypadku tak skomplikowanego problemu zawsze przyczyn jest wiele. Nie bez znaczenia jest tutaj kondycja systemu opieki zdrowotnej i różnego rodzajów programów profilaktycznych, ale problem ten jest raczej z zakresu zarządzania służbą zdrowia niż psychologii czy psychoterapii, więc go pominę. Polska w ostatnich 20-tu latach przeszła poważne zmiany ustrojowe. Wymagały one od...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-24 09:49

                Psychoterapia jako metoda leczenia zaburzeń przezywania swoją popularność zawdzięcza psychoanalizie i jej twórcy Zygmuntowi Freudowi. Przez popularność psychoanalizy w świadomości przeciętnego człowieka psychoterapia przejęła wiele mitów, które otaczają wszelkie działania psychologów, psychoterapeutów.

                Nierozerwanie z psychoanalizą kojarzy się kozetka, na której pacjent leży, psychoanalityk siedzi za głową pacjenta, tak że jest niewidoczny dla niego. Dalszy ciąg skojarzeń z psychoanalizą jest taki, że leżący na kozetce pacjent wypowiada nieskładne zdania lub pojedyncze wyrazy czasami pozornie niepowiązane ze sobą i nie tworzące logicznego ciągu. Psychoanalityk ...

czytaj więcej ›