Praca z objawem w psychoterapii.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-06-17

                Czasami pacjenci, szczególnie na początkowym etapie terapii, zauważają że psychoterapeuta wyjątkowo dokładnie wypytuje o okoliczności pojawienia się objawów somatycznych jak np. ból brzucha czy głowy. Psychoterapeuta pyta kiedy takie objawy się pojawiają, jak długo trwają, od kiedy takie objawy zaczęły się pojawiać, co poprzedzało wystąpienie objawu, o czym  pacjent wtedy myślał, jak sobie zwykle radzi z objawem.  Część pacjentów wykazuje w tej sytuacji zniecierpliwienie wobec tak szczegółowego wywiadu przeprowadzanego przez terapeutę. Co zapewne wynika z nieświadomości pacjenta, jak ważne może być zrozumienie roli objawów dla samego procesu leczenia w psychoterapii.

                Oczywiście idealną sytuacją dla pracy z objawem byłoby wystąpienie lub nasilenie objawów w trakcie sesji terapeutycznej. Nie trzeba wtedy posługiwać się wspomnieniami, które zawsze nie są tak dokładne i wymagają od pacjenta dużych umiejętności samoobserwacji. Nie bez znaczenia jest też pomoc terapeuty, który może ułatwić zrozumienie znaczenia objawu. Ważne jest połączenie objawu somatycznego z emocjami, które mu towarzyszy. Łatwiej to zrobić na bieżąco niż uciekając się do retrospekcji. Okoliczności pojawienia lub nasilenia się objawów mogą umożliwić zrozumienie przyczyny powstawania dolegliwości. Objawy somatyczne są przejawem wypartych treści konfliktowych. Dla pacjenta objawy fizyczne zaburzenia de facto są łatwiejsze do zniesienia niż przeżywanie wypartych emocji. W trakcie psychoterapii może dojść do nasilenia dolegliwości również tych objawiających się somatycznie. Ważne jest żeby n tym etapie psychoterapii relacja pacjent – terapeuta była na tyle zbudowana, że ułatwia ona przejście tych trudnych okresów terapii, kiedy następuje kryzys np. spowodowany nasileniem objawów. To też po części tłumaczy dlaczego psychoterapia wymaga czasu. Żeby przejść jej kolejne etapy potrzebne jest zbudowanie silnej relacji z terapeutą, co z kolei wymaga zaufania do niego. Tego nie da się uzyskać w krótkim czasie.  ‹ Powrót do listy z aktualnościami