Rola pacjenta w psychoterapii.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-06-14

                Punktem wyjścia do rozpoczęcia udanej terapii jest motywacja pacjenta do zmiany. Między terapeutą a pacjentem musi zawiązać się przymierze terapeutyczne, które umożliwia pracę nad uzyskaniem wglądu w wyparty konflikt, przepracowanie wpływu nierozwiązanego problemu na zachowanie pacjenta, przeżycie nowych doświadczeń pokazujących sposoby radzenia sobie. Nawiązanie relacji terapeutycznej to warunek konieczny psychoterapii, która ma się zakończyć sukcesem. Ale co tak naprawdę ma robić pacjent w trakcie terapii?

Psychoterapeuta podczas sesji pobudza swoimi interwencjami pacjenta do pracy wglądowej, do uświadomienia tego, co pozostawało dotąd niedostępne jego świadomości. Pacjent musi samodzielnie wykonać część pracy wglądowej, odkryć to co może być przyczyną powstawania objawu. Terapeuta w tym procesie pełni tylko rolę swoistego drogowskazu. Poprzez swoje pytania, komentarze może tylko naprowadzać pacjenta na problem, który wymaga rozwiązania. Terapeuta nie może tego wiedzieć lepiej niż pacjent, gdzie tkwi źródło problemu. Dlatego odpowiedzialność w psychoterapii za proces leczenia jest tak duża po stronie pacjenta. Oczywiście terapeuta ma większą wiedzę teoretyczną i doświadczenie pozwalające lepiej rozumieć mechanizmy powstawania zaburzeń – psychopatologię. Ale relacja psychoterapeutyczna i tak nie jest symetryczna. Terapeuta jest narzędziem w rękach pacjenta, z którego może on skorzystać lub nie. Również ze względu na dobro procesu leczenia terapeuta nie może dać pacjentowi gotowego rozwiązania, bo nie miałoby ono żadnego znaczenia terapeutycznego dla pacjenta, jeśli nie dojdzie do tego sam. Czasami pacjent może mieć wrażenie, że terapeuta go nie rozumie, ponieważ stara się komunikować to co zrozumiał w sposób niezauważalny dla pacjenta. Chodzi o to, żeby pacjent nazwał problem własnymi słowami, nadał mu swoje znaczenie. Terapeuta nigdy nie ma pewności, co do racji swojego przekonania, dopiero trwałe ustąpienie objawu może potwierdzić jego tezę.‹ Powrót do listy z aktualnościami