Wsparcie terapeuty w psychoterapii.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-06-30

                Wiele rzeczy w terapii jest ważnych, ale nie da się przecenić znaczenia wsparcia jakie pacjent doświadcza w trakcie sesji od psychoterapeuty. Oczywiście bez wglądu, przepracowania nie da się uzyskać celów terapeutycznych, ale to okazywanie wsparcia jak tak bardzo ważne zarówno w samym procesie terapii jak i po jej zakończeniu. Należy tutaj jasno odróżnić wsparcie od pocieszania przez terapeutę. Profesjonalny psychoterapeuta nie pociesza pacjenta, a na pewno nie robi tego wprost. Byłaby to droga na skróty, która w długim okresie nie byłaby korzystna dla pacjenta.

                W trakcie terapii tak ważne jest okazywanie wsparcia pacjentowi przez psychoterapeutę, ponieważ pomaga wykorzystać posiadane przez pacjenta zasoby do radzenia sobie z problemem, dlatego terapeuta poprzez wyrażanie pozytywnych opinii  i wrażeń na temat jego przymiotów charakteru i umiejętności wspiera pacjenta w stawianiu czoła trudnościom. Ponieważ psychoterapia jest trudnym zadaniem, również dla pacjenta, wsparcie otrzymywane od terapeuty pozwala utrzymywać zaangażowanie pacjenta w proces terapii, pracy nad zmianą siebie, przerwania dysfunkcjonalnego sposobu funkcjonowania. Oczywiście nie powinny to być czcze komplementy, tylko wynikające z pracy i postępów czynionych przez pacjenta. Fałszywość takich niezasłużonych pochlebstw jest łatwo wyczuwalna przez pacjenta. Z drugiej strony niektórym psychoterapeutom, szczególnie pracującym psychodynamicznie, takie wspieranie w procesie pacjenta przychodzi im z dużym trudem. Zawsze, gdzieś z tyłu głowy tkwi im przekonanie, że może to być zbyt zaspakajające dla pacjenta, co zneutralizuje pobudzający charakter ich interwencji i nie pchnie pacjenta na nowe tory zdrowia. Jednak, dzięki takiemu okazywanemu wsparciu pacjent czuje w sobie siłę na to, żeby stawiać czoła wyzwaniom terapii, walki z problemem wywołującym objawy.

                Wsparcie jest również okazywana akceptacja przez terapeutę, pacjent który ma się zwierzyć z najtrudniejszych swoich problemów, powierzyć nam najskrytsze tajemnice, opowiadać o najintymniejszych przeżyciach musi mieć zaufanie do terapeuty. Takie zaufania buduje się również poprzez akceptację dla słabości i problemów pacjenta. Pacjent nie może wyczuwać zdystansowania terapeuty od jego problemu.

                Wsparcie to również przekazywanie informacji zwrotnej zarówno tej doceniającej postępy pacjenta w terapii jak i informacje o braku postępów. Wbrew pozorom informacja o oporze przed zmianą, utkwieniu w martwym punkcie dla pacjenta też jest wsparciem. Terapeuta w psychoterapii indywidualnej jest jedynym świadkiem tego co się dzieje w procesie i tylko on może go poinformować o czymś czego pacjent nie jest świadomy. Oczywiście każdy terapeuta pracuje inaczej, w inny też sposób okazuje wsparcie. Zdarzają się też pacjenci, którzy oczekują i wyrażają wprost potrzebę bycia pochwalonym przez terapeutę. To trudna sytuacja dla psychoterapeuty, żeby skomplementować pacjenta tak, żeby odnosiło się do tego co tu i teraz zachodzi w procesie terapii. Po zakończeniu terapii pacjent może wracać do doznania wsparcia, które otrzymał od terapeuty, to jedno z narzędzi radzenia sobie z trudnościami, z którym wychodzi pacjent „w świat”.‹ Powrót do listy z aktualnościami