Wymagania stawiane współczesnej psychoterapii.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-06-22

                Są dwa różne źródła wyzwań stawianych współczesnej psychoterapii. Z jednej strony to są pacjenci, którzy mają swoje oczekiwania wobec terapii począwszy od wybory terapeuty, metody terapii, jej skuteczności, czasu jej trwania oraz jej kosztów. Drugim źródłem wymagań są zinstytucjonalizowane ubezpieczenia zdrowotne ( u nas NFZ), które finansują leczenie. Wymagania ubezpieczyciela w gruncie rzeczy są podobne jak pacjenta, tylko hierarchia tych wymagań może być różna. Pacjent najczęściej chce wybrać psychoterapeutę lub/i metodę terapii, którzy odpowiadają mu najbardziej – często swoboda wyboru jest jego priorytetem przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. Za to ubezpieczyciela przy podejmowaniu decyzji może najbardziej interesować czas terapii i jej koszt. Obiegowe opinie o psychoterapii utożsamianej z klasyczną psychoanalizą dzisiaj są już nieaktualne. Obecnie zdecydowana mniejsza część pacjentów jest leczona w klasycznej psychoanalizie, niewielu pacjentów dzisiaj stać na opłacenie sobie 3 sesji tygodniowo, które trwają latami, a ubezpieczenie społeczne tego nie refinansuje.

                Przyjrzyjmy się szczegółowo oczekiwaniu stawianym współczesnej psychoterapii i zastanówmy się czy nie stwarza to już zagrożenie dla jakości i skuteczności procesu psychoterapii. Terapia powinna być najkrótsza jak to tylko możliwe i koncentrować się na zgłaszanych przez pacjenta objawach, a nie na wypartych konfliktach, które są przyczyną objawów. W tym względzie dość zgodni są zarówno sami pacjenci jak i ubezpieczenia zdrowotne. Innymi słowy psychoterapię sprowadza się do typowego leczenia objawowego, a nie przyczynowego. Skutki takiego leczenia potrafi sobie wyobrazić każdy, nawet gdy z medycyną ma do czynienia tylko jako pacjent. Natomiast w rozważaniach nad skutecznością psychoterapii nie wyciąga się już takich wniosków. Dąży się do tego, żeby badać skuteczność psychoterapii podobnie jak skuteczność leczenia medycznego, natomiast założenia, co do tego co leczyć czy objaw czy skutek zdają się być dla niektórych inne w psychoterapii inne w medycynie. W ten sposób preferuje się podejście behawioralno-poznawcze, które najszybciej usuwa zewnętrzne objawy zaburzeń.

                Kolejnym wymogiem psychoterapii jest jej cena – ma być po prostu tania. Stoi to w jawnej sprzeczności z jakością świadczonych usług zresztą w każdej dziedzinie – nie tylko psychoterapii. W USA bardzo intensywnie bada się skuteczność poszczególnych metod psychoterapii, żeby określić jaka wymagana jest ilość sesji w danej metodzie, żeby wyleczyć określone zaburzenie.  Najczęściej takie badania są finansowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Z jednej strony niby  to zrozumiałe, ponieważ zarządzają one ogromnymi kwotami powierzonymi przez ubezpieczonych, więc chcą mieć możliwie najlepszą wiedzę jak wydatkować te pieniądze, co jest ekonomicznie uzasadnione a co nie. Stąd też przy takim podejściu każdy pacjent leczony na koszt ubezpieczyciela ma być potraktowany statystycznie również w psychoterapii. Taki wymóg co do taniości nie idzie też w parze z kosztami kształcenia psychoterapeutów. Proces ten jest długi, biorąc pod uwagę skończenia studiów z zakresu psychologii lub medycyny plus szkoły psychoterapii trwa to nie krócej niż 10 lat. Nie muszę chyba dodawać, że jest to kosztowny proces. System w pogoni za najniższą ceną zmusza więc nas do tego, że będziemy leczeni przez źle przygotowanych terapeutów.

                Od psychoterapeutów wymaga się podobnie jak od lekarzy stawiania szybkich, jednoznacznych diagnoz. Na nic nie zdają się argumenty, że psychoterapeuta niezależnie czy jest psychologiem czy psychiatrą nie ma takich narzędzi diagnostycznych jak lekarze innych specjalności. Dla psychoterapeuty ważny jest nie tylko objaw, ale też patomechanizm powstawania zaburzenia. Bez tego nie będzie potrafił oddziaływać na przyczynę zaburzenia, bo nie będzie jej znał – w ten sposób pozbawia się psychoterapeutę skutecznych narzędzi terapeutycznych.‹ Powrót do listy z aktualnościami