Psycholog – zawód zaufania społecznego.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-07-23

W jaki sposób można zostać psychologiem?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem psychologiem może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia psychologiczne należą do nielicznych, które nie objęte są tak zwanym systemem bolońskim (dwustopniowym). Według zapisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym z dnia 8 czerwca 2001 roku prawo do wykonywania zawodu mają osoby, które po ukończeniu studiów psychologicznych odbyły staż zawodowy (ze względu brak jest przepisów wykonawczych, obecnie staż ten nie obowiązuje).

Co oznacza, że psycholog jest zawodem zaufania publicznego?

Psycholog to profesja świadcząca pomoc ludziom w sytuacjach trudnych lub/i ważnych życiowo oraz zagrożenia zdrowia i życia. O tym, że psycholog jest zawodem zaufania publicznego mogą świadczyć takie jego aspekty jak:

- uzyskiwanie informacji dotyczących prywatnych, intymnych spraw ludzi

- obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej

- kierowanie się zasadami etyki zawodowej

- posiadanie specjalistycznego przygotowania zawodowego (wykształcenia i doświadczenia)

Co wchodzi w zakres kompetencji i uprawnień zawodowych psychologa?

- diagnoza psychologiczna,

- sporządzanie opinii psychologicznych,

-orzecznictwo, o ile przepisy odrębne tak stanowią,

- psychoterapia,

- udzielaniu pomocy psychologicznej,

- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychologii,

- dydaktyka w zakresie psychologii.

Jestem psychologiem - co to oznacza?

Wybór zawodu psychologa to decyzja mająca wpływ na całe życie. Bycie psychologiem wpływa nie tylko tożsamość zawodową, ale również społeczną i osobistą.

Studia psychologiczne powodują zmiany wewnętrzne, rozwijają osobowość, zmieniają sposób patrzenia na świat i rozumienia go.

Psycholog to zawód dla ludzi ciekawych świata, otwartych, chcących pracować z ludźmi. To zawód ciężki, ale niezwykle ciekawy i dający ogromną satysfakcję.

 

Stan prawny zawodu psychologa obecnie określa Ustawa o zawodzie psychologa (obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku - Dz. U. z 2001 nr 73 poz. 763 z późn. zm.).‹ Powrót do listy z aktualnościami