Terapia seksuologiczna.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-07-30

Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań do tyczących seksualności człowieka jednoznacznie wskazują, iż zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zaburzenia seksualne występują równie często i mają negatywny wpływ na wzajemne relacje interpersonalne w związku a także jakość życia każdego z partnerów. Dlatego ważny jest kontakt z profesjonalistami w zakresie zdrowia seksualnego i terapii zaburzeń seksualnych. Są to na ogół psychologowie lub lekarze - specjaliści psychiatrzy, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu seksuologii.

Seksualność człowieka i seksuologia.

Seksualność człowieka stanowi wrodzony atrybut i wrodzoną funkcję ludzkiego organizmu, która uwarunkowana jest wieloma czynnikami biologicznymi, psychicznymi oraz społecznymi i wymaga ona szerokiej perspektywy spojrzenia oraz wielodyscyplinowego podejścia do problemu. Seksualność określana jest jako naturalna potrzeba każdego człowieka i jeden z zasadniczych czynników motywujących do nawiązywania więzi, podejmowania kontaktów międzyludzkich, mających wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno-kulturowy i hedonistyczny. Seksualność jest integralną częścią osobowości każdego człowieka, częścią której jest rozwój psychoseksualny. Realizacja seksualności człowieka zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak: potrzeba kontaktu, intymności, przyjemności, wyrażania uczuć, czułości, miłości. Pełen rozwój tej części osobowości, podobnie jak każdej innej, jest warunkiem koniecznym dla indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego zdrowia (Imieliński K., 1990; Skrzypulec V., 2005; Beisert M., 2006).

Seksuologia to nauka zajmująca się fizjologią oraz patologią sfery uczuciowej i seksualnej człowieka na tle całokształtu więzi międzyludzkich (Światowa Organizacja Zdrowia, WHO)

Terapia seksuologiczna jest formą pomocy psychospołecznej ukierunkowanej na sferę seksualności. Celem terapii seksuologicznej jest pomoc jednostce lub parze w akceptacji własnej seksualności i uzyskanie poczucia komfortu oraz pomoc w czerpaniu większej przyjemności i radości z kontaktów intymnych między partnerami. Niejednokrotnie zdarza się tak, że w problemy natury seksualnej uwikłane są ogólne problemy pacjenta, dlatego też pomoc seksuologiczna wymaga przejścia pacjenta przez proces psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii par. Stąd też seksuolog nie będący psychoterapeutą może skierować osoby zgłaszające się na terapię seksuologiczną do innego specjalisty – psychoterapeuty.‹ Powrót do listy z aktualnościami