Blog

Opublikowano: 2013-08-24 11:27

                Czy główną motywacją dla poszukiwania partnera życiowego jest strach przed samotnością? Nie ulega wątpliwości, że znalezienie partnera ułatwia znoszenie trudów codziennego życia; dzięki takiej osobie ma się oparcie w kimś w trudnych sytuacjach, nawet jeśli w ferworze życia czasami posprzeczamy się z tą osobą, to taka osoba poda mam pomocną dłoń, stanie się towarzyszem życiowej podróży. Czy zatem poprzez łączenie się w pary przemawia w nas życiowe wygodnictwo i konformizm, lęk przed wyzwaniami życia? Chcemy, żeby ktoś był koło nas, kto poda przysłowiową „szklankę wody” w czasie choroby czy niedołężności? Czy partner trudów życia jest sposobem na pozbycie się lęków egzystencjalnych: śmierci, choroby i samotności? Może szukając partnera chcemy umniejszyć takie przekonania o samym sobie, że jest z nami coś nie tak, że jesteśmy bezwartościowi,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-22 12:11

Zarówno w Polsce jak i innych krajach można spotkać się z bardzo bogatą ofertą  wielu rodzajów (inaczej: modalności, szkół) psychoterapii. Można je wszystkie podzielić  na różne grupy przyjmując określone kryteria ich podziału.

Posługując się jako kryterium podziału  formą organizacji psychoterapii, wyróżniamy psychoterapię indywidualną, terapię par, niekiedy nazywaną również terapią małżeńską, a w rzeczywistości adresowaną do par małżeńskich jak i do par w  niesformalizowanych związkach,  zarówno heteroseksualnych jak i homoseksualnych. Mamy terapię rodzin, wywodzącą się głównie z nurtu terapii systemowej i psychoterapię grupową.

Dla terapii par i rodzin używa się raczej określenia „terapia”...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-20 15:57

W ostatnich latach pojawiły się różne rodzaje psychoterapii otwarcie deklarujące oparcie się na konkretnej doktrynie religijnej lub praktyce duchowej tej religii. W Polsce najczęściej mamy do czynienia z psychoterapią chrześcijańską a ściślej z katolicką. Ale w innych częściach świata można spotkać też inne formy psychoterapii  wyznaniowej np.: buddyjskiej, a nawet psychoterapii ubuntu i znacznie mniej znanej, islamistycznej, rozwijanej w krajach Bliskiego Wschodu. Oprócz wspomnianych form psychoterapii religijnych, które mają swoje źródło w jednej religii lub jednym podejściu filozoficznym; wielu autorów różnych koncepcji, nazwijmy je osobistego rozwoju, łączy różne aspekty duchowości i psychologii; dalekowschodnie pojęcie tao, chrześcijańską wizję uzyskania zbawienia i dostąpienia królestwa bożego, psychologiczne koncepcje wglądu i różne inne formy uzdrawiania  itp. Swoje pomysły łączenia tak różnych koncepcji...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-19 12:16

Część osób mających jakiś problem natury psychicznej i rozważających jakąś formę terapii zastanawia się czy psychoterapia naprawdę działa? Tak; działa – co potwierdzają liczne badania naukowe również z wykorzystaniem najnowszych metod obrazowania mózgu. W niektórych zaburzeniach psychoterapia może okazać się  skuteczniejsza niż np. farmakoterapia.

Niestety trudniej odpowiedzieć, w jaki dokładnie sposób psychoterapia leczy – wynika to z wielości czynników wpływających na efektywność psychoterapii; w tym czynnika ludzkiego oraz wielości metod psychoterapii.

Do niedawna wielu teoretyków i badaczy efektywności psychoterapii było przekonanych, że tym, co jest decydujące dla skuteczności psychoterapii są techniki, procedury i model teoretyczny na którym...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-18 23:59

                Wypalenie to jedno z kosztów dzisiejszej wersji kapitalizmu – doktryny neoliberalnej.  W warunkach dzisiejszej gospodarki to bardziej my ludzie istniejemy dla głównych profitobiorców neoliberalnej gospodarki wielkich ponadnarodowych korporacji niż odwrotnie. Paradoksalnie wielogodzinny dzień pracy plus powszechne nadgodziny wcale nie sprzyjają naszej większej produktywności. Pracując ponad ośmio-godzinną normę popełniamy więcej błędów, jesteśmy bardziej podatni na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne, gorzej się czujemy zarówno fizycznie jak i psychicznie. Po prostu stajemy się nieszczęśliwi. Gabinety lekarzy i psychoterapeutów wypełniają osoby cierpiące na choroby wywołane przez stres: bezsenność, migreny, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości gastryczne, alergię i astmę. Dzisiejszy etos pracy odbija się także na naszej kondycji psychicznej. Kiedyś wypalenie...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-16 22:33

                Lato to idealny czas na zawieranie nowych znajomości; atrakcyjna sceneria - kurort nad morzem lub w górach, wspaniała pogoda, ludzie eksponują opalone i bardziej odsłonięte niż zazwyczaj ciała, wokół atmosfera beztroski i zabawy – wszystko aż zaprasza do wakacyjnego flirtu. To co dobre jednak szybko się kończy i czas wracać do domu – ale ona i on mieszkają daleko od siebie. Czy taka wakacyjna miłość ma szansę na przetrwanie czy musi zakończyć się bolesnym rozstaniem – często zastanawiają się klienci w  gabinetach psychologów i psychoterapeutów.

                Oczywiście wakacyjny flirt może okazać się udanym związkiem, co prawda statystyka pokazuje, że znacznie rzadziej niż rozczarowaniem, ale warto zastanowić...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-12 15:00

                Zaburzenie osobowości  należy do grupy zaburzeń psychicznych, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe i nie przystosowawcze wzorce zachowania, funkcjonowania, oraz relacji, osoby chorej ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, utrwalone w strukturze osobowości  tak dalece, że powodują znaczące trudności w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Są też przyczyną cierpienia chorego i jego otoczenia. Jeżeli zostały rozpoznane przed 18. rokiem życia, nazywane są zaburzeniami w okresie dzieciństwa.

                Często zdarza się, że dezadaptacyjne cechy osobowości osoby chorej prowadzą do niekorzystnych następstw dla życia tej osoby, a zdarza się...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-11 21:13

Koncepcje terapii poznawczo-behawioralnej depresji zakładają, że osoba depresyjna przyswoiła sobie nieadaptacyjny wzór reagowania na neutralne emocjonalnie zdarzenia, który można zmienić w procesie uczenia się nowych umiejętności. Celem leczenia w terapii poznawczo-behawioralnej jest modyfikacja specyficznych zachowań i myśli, w których upatruje się przyczynę depresji. Koncepcje terapii poznawczo-behawioralna słabo wyjaśniają objawy somatyczne towarzyszące depresji.

Jedną z najpopularniejszych koncepcji poznawczo-behawioralnych depresji jest model zaproponowany przez Aarona T. Becka.  W myśl tej koncepcji sposób zachowania jaką w danym momencie przejawia jednostka zależy od typu informacji, jakie docierają do niej z zewnątrz oraz sposobu, w jaki ona te informacje przekształca i interpretuje. U podłoża depresji zdaniem A. Becka leżą nieracjonalne schematy...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-10 13:50

W terapii psychodynamicznej zaburzeń depresyjnych przyjmuje się , że zarówno depresja jak i inne zaburzenia natury psychicznej mają  swoje źródła w nierozwiązanym konflikcie z przeszłości.

Pierwsze modele teoretyczne etiologii depresji w ujęciu psychoanalitycznym sformułowali Karl Abraham oraz Zygmunt Freud. Freud uważał, że przyczyną zaburzeń depresyjnych jest skierowanie przez pacjenta całej swojej agresji do wewnątrz, w efekcie czego dochodzi do obniżenia samooceny, samooskarżeń czy wręcz może prowadzić do aktu samobójstwa. Przypuszczał on, że osoba „depresyjna” w dzieciństwie skierowała swoją miłość na drugą osobę i została ona odrzucona i doznała głębokiego rozczarowania i zranienia swoich uczuć. W efekcie identyfikuje się z utraconym w ten sposób obiektem, „włącza” go w obszar swojego ego. Złość odczuwana pierwotnie wobec...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-08-09 18:16

Depresja to potocznie używana wspólna nazwa odnosząca się do całej grupy zaburzeń depresyjnych – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.

Zaburzenia depresyjne można podzielić ze względu na przyczynę ich powstania na:

·         depresja endogenna – uwarunkowana czynnikami biologicznymi, często ostrzejsza w przebiegu od egzogennej; depresja duża, epizod depresyjny o znacznym nasileniu;

·        ...

czytaj więcej ›