Blog

Opublikowano: 2013-10-31 09:36

                Stanowisko psychologa szkolnego jest jednym z bardziej pożądanych wśród osób wybierających studia psychologiczne. W dzisiejszych niepewnych czasach, gdy trudno w ogóle o pracę, posada psychologa szkolnego, mimo że nie przynosi bardzo atrakcyjnego wynagrodzenia daje pewną stabilizację; zatrudnienie na umowę o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które weszło w życie 1 lutego 2011 roku, uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele mogą w szkole liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną. W związku z powyższym ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się zatrudnianie psychologa w szkole. Niestety, to stanowisko jest obsadzone w nie wszystkich szkołach. O ile pedagog szkolny jest dostępny w większości placówek, o tyle o psychologa szkolnego nie jest już tak łatwo. Chociaż i tutaj coraz częściej w dużych miastach mówi się o redukcjach zatrudnienia...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-30 11:11

                Coraz więcej osób wybiera studia psychologiczne, co jest związane z popularnością zawodu psychologa, prestiżem którym on się cieszy w pewnych środowiskach, większą dostępnością studiów na tym kierunku (większa liczba miejsc na uczelniach publicznych i uruchomienie tego kierunku na uczelniach niepublicznych). Coraz większa liczba absolwentów psychologii nie idzie w parze z podażą miejsc pracy dla psychologów. Naturalne środowisko pracy psychologa jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły zaczynają się borykać z niżem demograficznym i mniejszym zapotrzebowaniem w zawodzie pedagog i psycholog szkolny. Z drugiej strony służba zdrowia – gdzie mogliby znaleźć zatrudnienie psycholodzy kliniczni czy psychoterapeuci jest niedoinwestowana i oferta porad psychologów czy psychoterapeutów jest ograniczana ze względów finansowych oraz niezrozumienia i niedocenienia roli tych ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-29 09:59

                Na czym polega praca specjalisty psychologa pracy? Czy się zajmuje na co dzień psycholog pracy? Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa pracy?

                W raz z rozwojem psychologii, również jako nauki stosowane, powstawało coraz więcej specjalizacji w tym zawodzie: psycholog kliniczny, psycholog edukacji, psycholog zdrowia, psycholog biznesu itp. Psycholog pracy to absolwent 5-letnich studiów na kierunku psychologia, który ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe na kierunku psychologia pracy.

Początkowo psycholog pracy zajmował się głownie określeniem posiadania lub braku predyspozycji danej osoby w danym zawodzie, profesji. Badanie predyspozycji zawodowych kandydata do nauki danego zawodu...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-28 00:06

                Jesteś psychologiem, seksuologiem, pedagogiem, terapeutą, psychoterapeutą, socjoterapeutą, szkoleniowcem, coachem, trenerem i zajmujesz się profesjonalnie pomaganiem ludziom, chcesz wykorzystywać swoje umiejętności zdobyte na studiach i podczas stażów, lecz brak właściwych ofert pracy w publicznych instytucjach uniemożliwia Ci rozpoczęcie kariery w wyuczonym zawodzie? A może inne czynniki zewnętrzne uniemożliwiają skuteczne dotarcie do Twoich potencjalnych klientów?

                Wśród młodych psychologów, psychoterapeutów i innych absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych panuje powszechna opinia, że rynek na tego typu usługi jest nasycony wszelkiego typu specjalistami, a klienci jeśli już to trafiają się tylko z polecenia i to niestety...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-27 07:49

                Jak zdobyć pracę jako psycholog kliniczny? Czym się różni psycholog od psychologa klinicznego? Czy psycholog kliniczny to to samo co psychoterapeuta? Czy psycholog kliniczny posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii?

                Ukończenie psychologii to wcale nie koniec zdobywania kwalifikacji zawodowych przez psychologów. Dopiero po zdobyciu tytułu magistra psychologii można rozpocząć 4-letnie studia podyplomowe studia specjalizacyjne. Studenci starszych lat psychologii mogą wybrać jedną z tzw. specjalności – m.in.: psychologię pracy, psychologię sądową, psychologię edukacji, psychologię zdrowia i wspomnianą psychologię kliniczną. Ukończenie specjalności klinicznej w ramach 5-letnich studiów magisterskich nie daje jeszcze uprawnień...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-22 20:38

                Czym różni się praca psychologa i psychoterapeuty? Czy psychiatra zajmuje się tym samym co psychoterapeuta? Z jakimi problemami możemy się do nich zgłosić? Który z nich może przepisywać pacjentom leki? Z jakimi zaburzeniami powinniśmy się zgłosić do psychologa lub psychoterapeuty a z jakimi do psychiatry? Do kogo udać się po właściwą pomoc, czyli kto jest kim?

                Ludzie przeżywający  różnego rodzaju problemy natury psychicznej: okresy obniżonego nastroju, depresję, kryzys małżeński, ataki paniki, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania czy osoby uzależnione często nie wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Wydawać by się mogło, że określenie psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra są oczywiste i zrozumiałe...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-22 15:25

Od wielu lat psychologia jest przebojem wśród najpopularniejszych kierunków o przyjęcie, na które ubiegają się kandydaci na studia. Dla wielu osób to nadal atrakcyjny kierunek przyszłych studiów, ponieważ ich program ułatwia poznawanie natury człowieka, w szczególności jego psychiki. Niektórzy mylnie utożsamiają znajomość mechanizmów psychiki z receptą na to, jak żyć. Psychologia jako kierunek studiów przyciąga także kandydatów, którzy nie radzą sobie ze swoimi problemami życiowymi czy psychicznymi i chcą tutaj znaleźć ich rozwiązanie. Ale to może być dla nich ślepy zaułek.

Media popularyzują psychologię jako dziedzinę nauki i praktyki. Niektórzy psycholodzy i psychoterapeuci osiągnęli status prawdziwych celebrytów. W wielu programach telewizyjnych psycholodzy występują jako eksperci nieomal od wszystkiego; komentują niemal wszystkie wydarzenia, podpowiadają,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-21 12:04

                Studia psychologiczne od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Przez lata był to elitarny kierunek, na który trudno było się dostać, ponieważ liczba ubiegających się o indeks na 1 miejsce była jedną z najwyższych wśród najpopularniejszych kierunków. Dostęp do tego zawodu zmieniła się po uruchomieniu tego kierunku przez uczelnie niepubliczne oraz rozpoczęciu kształcenia przez uczelnie publiczne w trybie niestacjonarnym. Rosnąca liczba absolwentów tego kierunku, nie idzie w parze z łatwością w znalezieniu pracy w tym zawodzie. Co mogą robić psychologowie po studiach?

Po skończeniu studiów psychologicznych i odbyciu właściwego stażu można się ubiegać o pracę w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych. Poradnie są swoistym pomostem między funkcjami pełnionymi przez dom rodzinny...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-17 20:47

                Coraz częściej młode singielki, nie potrafiące znaleźć partnera, mówią o „kryzysie męskości”, narzekają że faceci są niedojrzali, egoistyczni, zakłamani, dziecinni, słabi i tchórzliwi. Nie ma z kim założyć rodziny i wychowywać dzieci. Skąd się biorą takie rozbieżność w spojrzeniu na miłość i związki u samotnych, młodych  kobiet i mężczyzn? Czy kobiety szukają nowego wzorca idealnego mężczyzny?

                Jeśli przyjrzeć się bliżej temu czego oczekują od mężczyzn kobiety, to można być zaskoczonym językiem w jakim są formułowane te oczekiwania. Lista cech jakie powinien mieć wymarzony partner wyrażona jest w języku społeczeństwa konsumpcyjnego. Traktujemy innych i również siebie...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-17 10:29

Trwają prace nad przygotowaniem dwóch, niezwykle ważnych dla polskiej psychoterapii, dokumentów: Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz ustawy o zawodzie psychoterapeuty będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poniżej tekst projektu tego kodeksu – stan na 14.10.2013

 

Kodeks Zasad Etycznych Psychoterapeuty

 

   Zasady  etyczne postępowania wymaganego od psychoterapeuty, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia polskiego środowiska  psychoterapeutów z uwzględnieniem zapisów Kodeksów Etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego...

czytaj więcej ›