Gdzie może znaleźć pracę psycholog?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-10-21

                Studia psychologiczne od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Przez lata był to elitarny kierunek, na który trudno było się dostać, ponieważ liczba ubiegających się o indeks na 1 miejsce była jedną z najwyższych wśród najpopularniejszych kierunków. Dostęp do tego zawodu zmieniła się po uruchomieniu tego kierunku przez uczelnie niepubliczne oraz rozpoczęciu kształcenia przez uczelnie publiczne w trybie niestacjonarnym. Rosnąca liczba absolwentów tego kierunku, nie idzie w parze z łatwością w znalezieniu pracy w tym zawodzie. Co mogą robić psychologowie po studiach?

Po skończeniu studiów psychologicznych i odbyciu właściwego stażu można się ubiegać o pracę w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych. Poradnie są swoistym pomostem między funkcjami pełnionymi przez dom rodzinny a przedszkolem lub szkołą. Adresatami pomocy świadczonej przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne są dzieci i młodzież w wieku do 19 lat, a także nauczyciele i rodzice. Ci ostatni coraz częściej szukają pomocy, zwłaszcza wychowawczej w poradni. W poradni prowadzi się działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne. Podstawą wszystkich tych działań jest rzetelna diagnoza każdego przypadku.

Dla tych psychologów, którzy chcieliby się zajmować w przyszłości prowadzeniem samodzielnej psychoterapii droga jest daleka, najpierw trzeba zdobyć psychologiczne doświadczenie oraz ukończyć 4-letnią szkołę psychoterapii, obejmującą co najmniej 1200 godzin zajęć. Poszczególne instytucje prowadzące kształcenie przyszłych psychoterapeutów mają różne zasady przyjmowania kandydatów, ale większość z nich wymaga od kandydatów doświadczenia klinicznego przed rozpoczęciem kształcenia specjalistycznego z psychoterapii. Kandydaci na psychoterapeutów muszą przejść terapię własną. Taka terapia pozwala na pokazanie, na czym polega praca terapeuty. Należy najpierw mieć zdiagnozowane i „przeżyte” własne doświadczenia, własne lęki i zahamowania, by umieć efektywnie pomagać i doradzać ludziom jako psychoterapeuta. Psycholog pracujący jako psychoterapeuta cały czas się uczy i do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty może jedynie prowadzić praktykę pod nadzorem superwisora.

Leczeniem depresji i nerwicy, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych, psychotycznych zajmują się poradnie zdrowia psychicznego i oddziały szpitalne. Coraz częściej mówi się o pomocy psychologicznej dla osób chorych i ciężko chorych. W tych obszarach można realizować najpełniej swoje powołanie psychologiczne. W takich instytucjach oprócz psychoterapeutów zatrudnia się psychologów klinicznych. Psycholog kliniczny to absolwent psychologii, który ma za sobą kilkuletnie szkolenie podyplomowe w psychologii klinicznej (nie mniej niż 3 lata) i zdał odpowiedni egzamin państwowy. Potrafi diagnozować zaburzenia psychiczne i stosować niektóre metody pomocy psychologicznej oraz prowadzić badania naukowe. Nie przechodzi jednak własnej psychoterapii, ani odpowiedniego, szkolenia psychoterapeutycznego.

Innym miejscem, gdzie znajdują zatrudnienie głównie psycholodzy kliniczni i po specjalizacji sądowej są Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne (RODK) – specjalistyczna instytucja działająca na zlecenie sądów rodzinnych, jak również prokuratury.

 

Główne zadania RODK to przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii, prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu, współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

W ciągu ostatnich lat bardzo rozwinęły się branże, w których osoba z wykształceniem psychologicznym może znaleźć dającą satysfakcję, także materialną, pracę.

1. Zasoby ludzkie (HR, czyli human resoursers), a mówiąc prościej: działy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. To obszar działania specjalistów (najlepiej z psychologicznym wykształceniem) od rekrutacji personelu, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, budowania ścieżek motywacyjnych oraz ścieżek kariery dla pracowników, szkoleń pracowniczych i doradztwa personalnego.

2. Reklama. Tu cenione są osoby kreatywne, ale i znające mechanizmy rządzące zachowaniami, postawami i motywacjami ludzkimi.

3. Marketing i badania marketingowe. Tu walczą o miejsca pracy absolwenci marketingu, socjologii i psychologii, posiadające wiedzę na temat ilościowych i jakościowych badań marketingowych.

Ponieważ ukończenie samych studiów psychologicznych to na ogół dopiero początek kształcenia specjalistycznego, dlatego często absolwenci psychologii wybierają studia podyplomowe związane z tymi dziedzinami, z którymi wiążą swoją przyszłość zawodową. Kierunkami, które cieszą się największa popularnością są: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing i zarządzanie oraz HR.

 

Psycholodzy są potrzebni również w sektorze pozarządowym, czyli w organizacjach i fundacjach, zwłaszcza tych zajmujących się pomocą społeczną, prowadzących grupy wsparcia.‹ Powrót do listy z aktualnościami