Psycholog, psychoterapeuta - czym różni się ich praca?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-10-22

                Czym różni się praca psychologa i psychoterapeuty? Czy psychiatra zajmuje się tym samym co psychoterapeuta? Z jakimi problemami możemy się do nich zgłosić? Który z nich może przepisywać pacjentom leki? Z jakimi zaburzeniami powinniśmy się zgłosić do psychologa lub psychoterapeuty a z jakimi do psychiatry? Do kogo udać się po właściwą pomoc, czyli kto jest kim?

                Ludzie przeżywający  różnego rodzaju problemy natury psychicznej: okresy obniżonego nastroju, depresję, kryzys małżeński, ataki paniki, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania czy osoby uzależnione często nie wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Wydawać by się mogło, że określenie psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra są oczywiste i zrozumiałe dla znakomitej większości z nas. W praktyce jest jednak inaczej. W swojej pracy wyżej wymienieni specjaliści od problemów „psychicznych” często spotykają się z pomieszaniem pojęć.

                Psycholog to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami (w Polsce: dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia), uprawniona do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. W praktyce oznacza to, że po ukończonych studiach psychologicznych może zajmować się poradnictwem psychologicznym, udzielaniem wsparcia osobom i parom w kryzysie. Jest to jedyny specjalista uprawniony do posługiwania się testami psychologicznymi. Może także wydawać dokumenty, zaświadczenia i orzeczenia. Psycholog, w przeciwieństwie do lekarza psychiatry, nie może stosować w swojej praktyce farmakoterapii, czyli prościej ujmując, przepisywać leków. Psycholog nie jest również uprawniony do prowadzenia psychoterapii, chyba że ukończył szkołę psychoterapii np. w formie studiów podyplomowych. Do psychologa najczęściej zwracamy się z problemami dnia codziennego, np.: kłopoty w pracy, nieporozumienia z partnerem, apatia czy przygnębienie lub wtedy, gdy potrzebujemy  diagnozy intelektu, osobowości.

Gdzie pracuje najczęściej psycholog? Jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia, w zależności od specjalizacji psycholog może znaleźć zatrudnienie:

- w klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach dla osób upośledzonych, hospicjach, poradniach zdrowia psychicznego, poradniach neurologicznych, onkologicznych i innych, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych,

- w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, szkołach i przedszkolach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach interwencyjnych,

- w ośrodkach odwykowych, schroniskach dla nieletnich,

                Psychoterapeuta to najczęściej psycholog, psychiatra lub absolwent innych studiów, który ukończył 4-letnie kształcenie podyplomowe z zakresu psychoterapii (studia lub szkołę psychoterapii). Psychoterapeuta, więc nie musi, ale może być także psychologiem. Psychoterapeuta to osoba zajmująca się przede wszystkim terapią mającą na celu dokonanie określonej zmiany w sposobie funkcjonowania (przeżywania) osoby zgłaszającej się po pomoc. Długość takiej formy pomocy może trwać od kilku spotkań  do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa). Do psychoterapeuty zwracamy się np: z depresją, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi czy objawami psychosomatycznymi.‹ Powrót do listy z aktualnościami