Psychoterapia – praca dla psychologa.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-10-16

                Brak ustawy o zawodzie psychoterapeuty powoduje szereg wątpliwości; kto nim może zostać oraz w jaki sposób zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Zawód ten często mylnie jest utożsamiany z zawodem psychologa lub lekarza psychiatry. Niektórzy uważają, że psychoterapeutą może zostać jedynie psycholog. Dodatkowo sprawę komplikuje funkcjonowanie innych zawodów , które w nazwie mają słowo terapeuta jak chociażby terapeuta uzależnień, terapeuta zajęciowego. Kto może zatem zajmować się psychoterapią w Polsce?

                Psychoterapeuta to wykwalifikowany specjalista, który po ukończeniu studiów magisterskich lub medycznych (część szkół psychoterapii przyjmuje tylko absolwentów psychologii lub wydziału lekarskiego) przeszedł co najmniej 4 letnie szkolenie, trwające co najmniej 1200 godzin, obejmujące własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, i staż kliniczny. W ramach 4-letniej szkoły psychoterapii studiujący poznaje takie dziedziny jak diagnoza nozologiczna i psychoterapeutyczna, rozwój osobowości, społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii, psychopatologia, etyka psychoterapeuty, medyczne podstawy psychoterapii, metody interwencji psychoterapeutycznych itd). Część tych przedmiotów jest przedmiotem studiów psychologicznych na specjalności klinicznej, ale realizowana w węższym zakresie tematycznym i czasowym. Psychoterapia jest odrębnym zawodem, niezależnym od psychologii i psychiatrii. Fakt, że psychoterapia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, czerpiącą z różnych obszarów wiedzy, skłania niektórych do podnoszenie kwestii, czy psychoterapia jest jedynie procedurą medyczną. Puryści uważają, że wszystko co nie jest stricte leczeniem powinno się nazywać oddziaływaniem psychospołecznym, pomocą psychologiczną lub coachingiem, a nie psychoterapią. Jak podkreślają, psychoterapia jest sposobem leczenia za pomocą metod psychologicznych, czyli działa w ramach systemu ochrony zdrowia, a skoro tak, to musi być uregulowana odpowiednimi przepisami ministerstwa zdrowia.

Kim jest zatem psycholog? Psycholog – jest absolwentem 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. Uwaga; psychologami nie są absolwenci studiów podyplomowych np. na kierunku psychologia w biznesie. Ma on wiedzę o psychologii jako nauce, jej historii, różnych działach, koncepcjach i badaniach psychologicznych, w tym metodach testowych. Po dodatkowych szkoleniach może np. mieć uprawnienia do badania kierowców lub osób starających się o pozwolenie na broń. Ustawa o Zawodzie Psychologa nadaje psychologom wyłączność: „diagnozy, opiniowania, orzecznictwa, psychoterapii i pomocy psychologicznej”. Psycholog, którego jedynym wykształceniem jest ukończenie studiów psychologicznych, nie ma dostatecznego przygotowania do prowadzenia psychoterapii. Psycholog nie jest psychoterapeutą. Po przejściu całościowego specjalistycznego szkolenia psycholog może stać się psychoterapeutą. Psycholodzy często pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, w służbach mundurowych, w lecznictwie, ośrodkach diagnostycznych, w biznesie. Prowadzą też prywatne praktyki psychologiczne, w których prowadzą np. diagnozę dysleksji, badania inteligencji czy doradztwo.

Psychiatra – jest lekarzem specjalistą, przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do leczenia ich za pomocą farmakoterapii; W swojej pracy współpracuje z psychoterapeutą lub/i psychologiem klinicznym. W ramach podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego z psychiatrii nabywa również teoretyczną wiedzą na temat psychoterapii. Psychiatra nie przechodzi własnej terapii, szkolenia praktycznego i teoretycznego oraz praktyki pod superwizją tak jak psychoterapeuta w ramach szkoły psychoterapii. Każdy, kto korzysta z biologicznego leczenia zaburzeń psychicznych powinien w tym zakresie korzystać z opieki psychiatry. Część psychiatrów niezależnie przechodzi specjalistyczne całościowe szkolenie w psychoterapii i może wówczas uprawiać zarówno zawód psychoterapeuty jak i zawód psychiatry.

                Dyskutowany projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ogranicza w swoich założeniach dostęp do zawodu psychoterapeuty dla psychologów i lekarzy. Certyfikaty dla psychoterapeutów byłyby przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a psychoterapeuta stałby się zawodem medycznym. Zgodnie z projektem ustawy o prawie do wykonywania zawodu decydowałaby Centralna Rada i centralny system szkoleń oraz weryfikacji, któremu podlegałby każdy psychoterapeuta. Taki system ujednoliciłby zasady uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu i gwarantowałby jakość kształcenia w tym zawodzie.‹ Powrót do listy z aktualnościami