Psycholog biznesu – na czym polega jego praca?

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-11-07

Psycholog biznesu – to osoba zajmująca się praktycznym wykorzystaniem teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowanej w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności firm, instytucji i organizacji. Praktyczne wykorzystanie psychologii w ekonomii i zarządzaniu staje się coraz popularniejsze również w Polsce.

Psychologia biznesu to praktyczny kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Psychologia biznesu jako dziedzina nauki wywodzi się z psychologii pracy i organizacji. Psychologia biznesu jest dyscypliną nie tylko akademicką ale i nauką stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na satysfakcję i wydajność pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej, usprawnienie procesu komunikacji w organizacji oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę .

Jak zatem uzyskać kwalifikacje z psychologii biznesu? Najczęściej tą dziedziną zajmują się absolwenci psychologii, którzy albo już w trakcie studiów magisterskich, wybrali specjalność psychologia pracy lub psychologia biznesu. Część absolwentów studiów, nie tylko psychologicznych, kontynuuje naukę poszerzając swoją wiedzę na specjalizacyjnych studiach podyplomowych z psychologii pracy lub psychologii biznesu. Jako dziedzina akademicka, psychologia biznesu jest kierunkiem oferowanym na wielu uczelniach i coraz popularniejsza staje się w Polsce.  Osoba, która nie ukończyła studiów magisterskich z psychologii (jest np. absolwentem ekonomii lub zarządzania) i ukończyła studia podyplomowe z psychologii biznesu lub psychologii pracy, w rozumieniu polskich przepisów nie jest psychologiem!

Współcześnie, psychologowie biznesu najczęściej pracują bezpośrednio w działach HR (zasoby ludzkie) firm i instytucji lub pośrednio przez te instytucje są zatrudniani jako konsultanci zewnętrzni w celu poprawy satysfakcji i efektywności pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce oznacza tworzenie i zarządzanie programami motywacyjnymi pracowników, wdrażanie i kierowanie systemem ocen okresowych pracowników czy dobór kadr. Psychologowie biznesu często współpracują z działem HR, podczas tworzenia szkoleń i systemów selekcji pracowników, takich jak assessment center.  Zajmują się problematyką stresu w organizacji. Coraz częściej duże firmy i organizacje same zatrudniają tzw. trenerów wewnętrznych, którzy zajmują się poprawą tzw. umiejętności miękkich pracowników (komunikacji, sprzedażowych), wdrażają nowych pracowników do organizacji.

Psycholodzy biznesu coraz częściej współpracują też z działami marketingu, agencjami reklamowymi i badań rynku w celu stworzenia strategii marketingowej. Badają zachowania ludzkie oraz wpływ technik, które wykorzystywane są w marketingu bądź reklamie. Tematy podejmowane przez obejmują m.in.: psychologię marketingu, badania rynku, psychologię zachowań konsumenckich. Określenie preferencji potencjalnego klienta to pierwszy krok do sukcesu. W samej reklamie wykorzystywanie psychologii jest bardzo częste np. język korzyści dla konsumenta. Uczestniczą również w budowaniu marki i tworzeniu jej wartości na rynku konkurencyjnym. Dzięki badaniom psychologicznym dowiadują się, co myślą odbiorcy reklam oraz jak skonstruować skuteczną kampanię marketingową. Przy tworzeniu marki, logo czy wystroju, psychologia jest wręcz podstawą (np. psychologia koloru, kształtu).‹ Powrót do listy z aktualnościami