Psychoterapia: Kreatywność w psychoterapii. Hipnoza w psychoterapii.

Autor: Adam Zawielak
Opublikowano: 2013-12-28
Polecam konferencję:

V EUROPEJSKI KONGRES ERICKSONOWSKI

"KREATYWNOŚĆ W PSYCHOTERAPII. HIPNOZA W PSYCHOTERAPII."

KRAKÓW, 12-15 CZERWCA 2014.

W Krakowie Polski Instytut Ericksonowski będzie świętować swoją rocznicę powstania . Dwadzieścia lat temu, po dwóch latach starań, dostał on zgodę M.H. Erickson Foundation w Phoenix, na umieszczenie nazwiska Ericksona w nazwie Instytutu i w ten sposób został przyjęty do rodziny ośrodków mogących szkolić terapeutów w tym sposobie pracy.
PIE połączył swój jubileusz z możliwością spotkania w międzynarodowym gronie. Transkulturowa wymiana, spożytkowywanie tego co różnorodne i niepowtarzalne oraz wzbogacanie polskiego doświadczenia o wiedzę i umiejętności innych, to idee które zainicjowały powstanie Instytutu. Zarówno Fundacja Ericksonowska z Phoenix jak i wiodący terapeuci ericksonowscy zgodzili się na to, żeby
Polski Instytut Ericksonowski mógł połączyć swoją rocznicę z V Kongresem Europejskim. Jest to wyraz uznania i wyróżnienia ze strony środowiska ericksonowskiego. Kalendarz międzynarodowych spotkań przesunął obchody jubileuszu na rok przyszły, a my przyjęliśmy to jako wyraz orientacji w stronę przyszłości.

Około trzydziestu wykładowców z wielu krajów potwierdziło już swój udział w spotkaniu lista ta zapewne jeszcze się powiększy. Zajęcia odbędą się w samym sercu Krakowa, na Starym Mieście, tuż przy Rynku.

Kongres rozpocznie się w czwartek 12.06, a zakończy w niedzielę 15.06.2014 roku. W środę 11 czerwca odbędzie się jednodniowy warsztat przedkonferencyjny J. Zeiga.
‹ Powrót do listy z aktualnościami