Blog

Opublikowano: 2013-05-26 21:12

                Jednym z celów psychoterapii jest poszerzenie świadomości pacjenta czyli uzyskanie wglądu. Czasami zarówno terapeuta jak i pacjent mają poczucie osiągnięcia wspomnianego wglądu, wszystko pozornie zaczyna się układać w sensowną, przyczynowo skutkową całość, ale po jakimś czasie, obaj zauważają, że zgłaszane na początku terapii objawy … wracają, albo zajmują ich miejsce inne.

                W trakcie psychoterapii czasami pojawiają się pozorne wglądy, które jednak nie okazały się trafne i nie przyczyniły się do osiągnięcia spodziewanych celów terapeutycznych. Przyczyniają się do tego mechanizmy obronne, których celem jest zapobieżenie zburzeniu pozornej równowagi, uzyskanej dzięki mechanizmowi wyparcia rzeczywistego...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-21 22:58

            Dla części osób informacja,  że jednym z czynników leczących w psychoterapii jest wgląd, albo wg. innej koncepcji - poszerzanie świadomości, jest sporym zaskoczeniem.

Uzyskanie wglądu pozwala dotrzeć pacjentowi do nieuświadamianych aspektów przeżywania, które mogą powodować powstawanie objawów, na które uskarża się. Terapeuta w swojej pracy wykorzystuje różne techniki, które mają za zadanie pozwolić zrozumieć nieuświadamiane przyczyny powstawania symptomów. Osiągnięcie wglądu w przyczynę powstawania cierpienia pozwala w jednej chwili zrozumieć jakie przyczyny powodują objawy cierpienia pacjenta. Umożliwia nadanie znaczenia ukrytym w nieświadomości problemom. Pacjent ma poczucie olśnienia, zaczyna łączyć w całość fakty, które dotąd nie były mu dostępne, albo nie były istotne w tym aspekcie. Na osiągnięcie wglądu potrzeba...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-19 12:11

Każdy uczestnik psychoterapii lub osoba interesująca się nią wcześniej czy później spotka się z tym pojęciem. Dla niektórych pacjentów to poważne pojęcie, budzące różne odczucia, więc czasami nie pada ono wprost od psychoterapeuty, ale każdy uczestnik przypomina sobie sam początek terapii, kiedy doszło do ustalenia z psychoterapeutą pewnych podstawowych zasad współpracy. Od staranności poczynionych ustaleń podczas zawierania kontraktu zależy efektywność prowadzonej terapii i jej wynik. Wiele z opisanych poniżej elementów kontraktu terapeutycznego występuje niezależne od metody w jakiej prowadzona jest psychoterapia.

Najważniejszą kwestią podczas uzgadniania zasad współpracy jest cel terapii – jakie objawy zgłasza pacjent i jakie w związku z tym ma oczekiwania efektów terapii. Ustalenie celu terapii pozwala nie tylko zorientować się w naturze problemu zgłaszanego przez pacjenta,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-16 11:27

Wśród coraz bogatszej oferty różnych psychoterapeutów można znaleźć bardzo różne formy pomocy psychospołecznej lub psychologicznej, ale czy to wszystko jest psychoterapią?

Jedni psychoterapeuci  informują jakimi rodzajami zaburzeń psychicznych zajmują się w ramach swojej działalności, inni wskazują w jakich problemach natury psychicznej pomagają ludziom. Przekrój problemów,  z którymi pracują psychoterapeuci jest bardzo zróżnicowany od depresji, lęków, stresu, nerwic, fobii, różnych kryzysów życiowych, poszukiwania sensu życia, pogłębiania duchowości aż po relaksację i hipnozę. Można odnieść wrażenie, że te wszystkie działania mające wpływ na psychikę człowieka to już psychoterapia.

A przecież wśród naszych najbliższych, znajomych również spotykamy osoby, które dzięki swoim szczególnym...

czytaj więcej ›