Blog

Opublikowano: 2013-06-05 00:33

                Wiele osób niezwiązanych na co dzień z psychologią czy psychoterapią słyszało, że źródłem zaburzeń w życiu psychicznym może być wyparty konflikt. Tylko nie wiedzą o jaki rodzaj konfliktu może chodzić i dlaczego poradzenie sobie z nim jest tak ważne dla naszego zdrowia psychicznego.

                Żeby wyjaśnić naturę wypartego konfliktu, o którym mowa powyżej, to należy w tym miejscu wyjaśnić – 3 podstawowe pojęcia z psychoanalizy: id, ego i superego. Te trzy pojęcia opisujące strukturę osobowości zostały wprowadzone przez twórcę psychoanalizy Zygmunta Freuda. Id odzwierciedla sferę biologiczną człowieka; zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie. Id funkcjonuje na zasadzie pierwotnych, biologicznych ...

czytaj więcej ›