Blog

Opublikowano: 2013-07-03 16:04

                Po nawiązaniu relacji z pacjentem zapewniającej pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia problemu terapeuta, pracujący w nurcie psychodynamicznym, może przystąpić do następnego etapu terapii  - uzyskania wglądu przez pacjenta w przyczyny zaburzenia. Cel ten osiąga się poprzez interwencje pobudzające psychoterapeuty prowadzące do frustracji neurotycznych potrzeb pacjenta. Osiągnięcie wglądu w przyczyny swojego problemu nierozerwalnie wiąże się z interwencjami frustrującymi, których celem jest przezwyciężanie dwóch zjawisk utrudniających osiągniecie wglądu – wyparcia i cenzury superego. Wyparcie to jeden z mechanizmów obronny modyfikujący nieakceptowalne treści tak, aby nie doprowadzić do dezintegracji struktur osobowości.

    &n...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 23:38

                A.Maslow przedstawiciel nurtu humanistycznego w psychologii stworzył model hierarchii potrzeb, formując  ją w tzw. piramidę potrzeb. Teoretycznie według tej teorii człowiek podejmuje działania z gatunku potrzeb wyższego rzędu, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, np. człowiek głodny nie będzie zajmować się kulturą czy sztuką. Od tej reguły zdarzają się istotne wyjątki. Stosunek jednostki wobec swoich potrzeb wpływają jeszcze czynniki genetyczne, środowiskowe oraz aktywność własna jednostki lub też behawioralny system bodźców i reakcji.

                W psychoterapii uważa się, że część potrzeb wyższego rzędu musi zostać zaspokojona, żeby człowiek mógł prowadzić zdrowe,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 11:43

                Teorii na temat przyczyn powstawania depresji w psychologii i psychiatrii jest sporo. Jednak zarówno lekooporność (nie poddawanie się leczeniu farmakologicznemu), niektórych postaci depresji jak i  ostatnie badania wydają się potwierdzać tezę, że depresja w większości przypadków nie ma podłoża biologicznego ani genetycznego. Diagnozowane u chorych na depresje zmiany biologiczne mogą być raczej objawem – rezultatem depresji niż jej bezpośrednią przyczyną. Obecnie w leczeniu depresji stosuje się coraz powszechniej połączenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod psychoterapii w leczeniu depresji jest podejście poznawczo-behawioralne, terapia psychodynamiczna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu i trening interpersonalny.

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 00:32

                Dlaczego tak bronimy się przed zmianą jako efektem psychoterapii? Dlatego, że przez lata wypracowaliśmy sobie własne mechanizmy radzenia sobie z problemami.  W podejściu psychodynamicznym nazywamy je mechanizmami obronnymi, natomiast w podejściu behawioralno-poznawczym irracjonalnymi przekonaniami. Ich funkcja jest adaptacyjna tylko w pewnych określonych warunkach i tylko niektórych z nich. Generalnie mają nam umożliwić przetrwanie. Psychoterapeuta podczas sesji powinien pokazać nam te zachowania, bo nie zawsze jesteśmy ich świadomi, a jeszcze rzadziej wiemy jaką rolę one pełnią w naszym życiu.

                Również inne nasze zachowania, które trudno nazwać mechanizmem obronnym lub fałszywymi przekonaniami...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-01 11:46

                Obecnie jednym z najważniejszych dyskutowanych problemów nt. psychoterapii jest skuteczność poszczególnych stosowanych metod leczenia psychoterapeutycznego. Współczesny świat to ciągły wyścig z czasem i psychoterapia jako długoterminowa metoda leczenia wydaje się trochę do niego nie przystawać. Jedynie niechęć do leczenia farmakologicznego lub rozczarowanie jego efektami powoduje, że część ludzi zwraca się do psychoterapeutów. Ale i tak od progu gabinetu część pacjentów sygnalizuje pośpiech w osiąganiu efektów. Część woli pozornie szybsze rozwiązania jak np. różnego rodzaju treningi lub coaching nie zastanawiając jaką zmianę jakościową procesu przeżywania mogą one im zapewnić.

                Jednym...

czytaj więcej ›