Blog (10)

Opublikowano: 2013-06-20 00:36

                Niewielu z nas rozczytuje się w mitologii antycznej, ale są takie mity, które funkcjonują powszechnie w naszej kulturze – należy do nich mit o Edypie. Mitycznym prawzorem dla nazwy tego kompleksu jest Edyp, grecki król Teb, który, nie znając swoich biologicznych rodziców, zabił ojca, a potem ożenił się z matką i miał z nią dzieci. Ale czy w dzisiejszych czasach rzeczywistości wirtualnej pojęcie wprowadzone przez Freuda do psychoanalizy i tym samym do psychologii ma nadal swoje zastosowanie?

                Na pewno w dzisiejszych czasach nie rozumie się tak dosłownie kompleksu Edypa i Elektry (odpowiednik kompleksu Edypa występujący u dziewczynek) jak za czasów Freuda; a miało to być powszechne występujące zjawisko wśród...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-19 15:39

                Pacjenci czasami na samym początku spotkań z psychologiem nie wiedzą po jaką formę pomocy psychologicznej udają się do gabinetu psychologa. Zakładają po prostu, że uzyskają tam jakąś formę pomocy w trudnej dla nich sytuacji. W naszej kulturze umiejętność pomagania jest utożsamiana z pocieszaniem. Takie przekonanie kształtuje się w nas od najmłodszych lat, gdy coś złego sobie zrobimy udajemy się o pomoc do rodziców, na ogół mamy, a ona nas pociesza.

                Kiedy jesteśmy już dorośli, a czasami jeszcze wcześniej, gdy doznamy czegoś nieprzyjemnego, a ktoś próbuje nas pocieszać odnosimy wrażenie, że nie jesteśmy rozumiani lub że to nie działa, a osoba pocieszająca nie jest nam w stanie pomóc....

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-19 00:18

                Coraz większa liczba małżeństw, par korzysta z terapii. Związek dwojga ludzi na przestrzeni czasu ewoluuje; przechodzi swoje kryzysy, pojawiają się konflikty między partnerami. Czasami relacja dwojga ludzi dochodzi do takiego momentu, że któreś z partnerów albo oboje stwierdzają, że tak dalej nie da się funkcjonować, jednocześnie chcą ratować związek przed rozstaniem i zgłaszają się na terapię par oczekując poprawy jakości wzajemnych relacji.

                Przedmiotem oddziaływania terapii par jest sposób funkcjonowania tej pary (np. stylu komunikacji) poprzez zmianę w jej strukturze. Chodzi o umiejętności okazywania sobie wzajemnie uczuć przez partnerów, mówienia o swoim sposobie przeżywania,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-18 16:35

                W psychoterapii następuje moment, kiedy pacjent ujawnia szczególnie intensywnie emocje wobec terapeuty, jednak należy odróżnić dwa odrębne zjawiska w psychoterapii; związek między terapeutą a pacjentem oraz zjawisko przeniesienia. Mylenie tych dwóch pojęć jest spowodowane ich współwystępowaniem w procesie psychoterapii oraz faktem, że łączą się one oba z okazywaniem emocji (w przeniesieniu czasami bardzo silnych) wobec osoby psychoterapeuty. Dotyczy to przede wszystkim psychoterapii indywidualnej.

                Zjawisko przeniesienia wymaga omówienia pewnej zasady terapeutycznej, która jest powszechnie stosowana w psychoterapii – neutralności albo wstrzemięźliwości terapeuty (i nie chodzi tutaj o nie picie alkoholu...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-18 00:00

                Kim powinien być terapeuta dla pacjenta w procesie leczenia? Nie bez znaczenia w procesie terapii jest znaczenie niespecyficznych czynników leczących w psychoterapii – np. siła przymierza terapeutycznego czyli inaczej siły relacji terapeuta – pacjent. Zbudowanie tej relacji należy do obu stron, ale od terapeuty wymaga się pewnych specyficznych umiejętności w tym względzie. Na ogół terapeuta nabiera ich w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami. Czasami początkujący terapeuci mogą mieć problem z utrzymaniem pacjentów w terapii długoterminowej.

                Do niespecyficznych czynników leczących w psychoterapii należy na pewno też to jakim człowiekiem jest terapeuta lub raczej jak spostrzega...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-17 14:46

                Czasami pacjenci, szczególnie na początkowym etapie terapii, zauważają że psychoterapeuta wyjątkowo dokładnie wypytuje o okoliczności pojawienia się objawów somatycznych jak np. ból brzucha czy głowy. Psychoterapeuta pyta kiedy takie objawy się pojawiają, jak długo trwają, od kiedy takie objawy zaczęły się pojawiać, co poprzedzało wystąpienie objawu, o czym  pacjent wtedy myślał, jak sobie zwykle radzi z objawem.  Część pacjentów wykazuje w tej sytuacji zniecierpliwienie wobec tak szczegółowego wywiadu przeprowadzanego przez terapeutę. Co zapewne wynika z nieświadomości pacjenta, jak ważne może być zrozumienie roli objawów dla samego procesu leczenia w psychoterapii.

               ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-15 12:34

                W trakcie psychoterapii u pacjenta zaczyna się pojawiać wątpliwość czemu ma służyć ta terapia? Nie chodzi w tym pytaniu o cel terapii, ale jak go osiągnąć. Czemu ma służyć moje wywnętrzanie się? Czy chodzi o wyrzucenie problemu, którym nie mam się z kim podzielić, lub nawet jeśli mam z kim, to z tymi osobami nie chcę tego zrobić? Chodzi o swoiste katharsis, któremu towarzyszy nie tylko dzielenie się problemem na poziomie werbalnym, ale ładunkiem emocjonalnym jaki mu towarzyszy? Poczuciu oczyszczenia, chwilowej ulgi w cierpieniu? Wolę wygadać się przez bardziej obiektywnym słuchaczem jakim jest psychoterapeuta? Czy temu, żeby terapeuta zrozumiał mój problem? Dobre zrozumienie problemu pacjenta powodującego zaburzenia przezywania to ważny element terapii. To on gwarantuje, że terapeuta będzie w trakcie sesji stosował właściwe...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-14 23:40

                Punktem wyjścia do rozpoczęcia udanej terapii jest motywacja pacjenta do zmiany. Między terapeutą a pacjentem musi zawiązać się przymierze terapeutyczne, które umożliwia pracę nad uzyskaniem wglądu w wyparty konflikt, przepracowanie wpływu nierozwiązanego problemu na zachowanie pacjenta, przeżycie nowych doświadczeń pokazujących sposoby radzenia sobie. Nawiązanie relacji terapeutycznej to warunek konieczny psychoterapii, która ma się zakończyć sukcesem. Ale co tak naprawdę ma robić pacjent w trakcie terapii?

Psychoterapeuta podczas sesji pobudza swoimi interwencjami pacjenta do pracy wglądowej, do uświadomienia tego, co pozostawało dotąd niedostępne jego świadomości. Pacjent musi samodzielnie wykonać część pracy wglądowej, odkryć to co może być przyczyną ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-14 12:33

                W terapii pojawiają się okresy, kiedy pacjent przejawia pozytywne emocje wobec terapeuty i kiedy te emocje są negatywne. Wystąpienie silnych emocji wobec terapeuty może być oznaką, że proces leczenia rozpoczął się – nastąpiło zjawisko przeniesienia w terapii – rzutowanie uczuć żywionych wobec osoby, z którą łączy nas wyparty konflikt, na osobę terapeuty.  Co umożliwia przepracowanie problemów pacjenta i w efekcie wyleczenia.

Bywa, że silne, negatywne emocje wobec psychoterapeuty dominują w procesie terapii. Pacjent wtedy może podjąć decyzję o przerwaniu terapii przed uzyskaniem celu – wyleczenia. Czasami taka decyzja pacjenta jest słuszna, czasami jest wyrazem oporu przed zmianą. Jeśli zmieniamy terapeutów jak rękawiczki, za każdym ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-13 23:28

                W psychoterapii, szczególne psychoterapii indywidulanej decydujące znaczenie o jej powodzeniu ma relacja terapeuty i pacjenta. Wiele godzin sesji terapeutycznych, zwierzanie się ze swoich najintymniejszych szczegółów naszego sposobu przeżywania, bólu, cierpienia, powoduje, że obcy ludzie na początku relacji, po iluś sesjach stają się nie obojętni wobec siebie. Relacja ta nabiera pewnych cech intymności. Nie mówię tutaj o erotyzmie. Każdy z tej pary  angażuje się na swój sposób w proces terapii;  inaczej pacjent, inaczej terapeuta.

                Pacjent w tej relacji, żeby była ona skuteczna terapeutycznie, musi obdarzyć terapeutę zaufaniem. Oczywiście nie staje się to od...

czytaj więcej ›