Blog (13)

Opublikowano: 2013-05-29 15:46

                Podczas ustalania zasad współpracy między psychoterapeutą a pacjentem dotyczących przyszłych sesji wielu pacjentów chce koniecznie wiedzieć „ile to potrwa”, a najczęściej zadają pytanie „dlaczego tak długo”. Zrozumiałe jest, że skoro komuś coś dolega i utrudnia normalne funkcjonowanie  to jedyne czego pragnie to, żeby ten objaw ustąpił i to możliwie jak najszybciej. Wielu pacjentów jest jednak niecierpliwych i oczekuje od terapeuty szybkich efektów, a w zasadzie znalezienia takiego przełącznika, którego samo już naciśniecie przez terapeutę  spowoduje, że coś nagle zaskoczy w pacjencie i wszystko się zmieni oczywiście na lepsze. Dobrze te wątpliwości wyjaśnić na początku terapii, czyli podczas zawierania kontraktu z terapeutą, jaki jest spodziewany czas zakończenia terapii. Nie oczekujmy też od terapeuty aptekarskiej dokładności...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-28 23:27
                            W jednym z filmów Woody Allena bohater opowiada żart: „dlaczego katolicy nie chodzą do psychoanalityka? Bo chodzą do spowiedzi!”. To skojarzenie psychoterapii ze spowiedzią nie jest zbyt oryginalne w potocznym wyobrażeniu jak wygląda sesja terapeutyczna. Fakt, że w szczególności wokół psychoanalizy – jednej z metod psychoterapii, narosło wiele mitów i przeniknęły one już do kultury masowej. Pacjenci mający takie wyobrażenie na temat psychoterapii często skupiają swoje wypowiedzi na domniemanych błędach, przewinieniach, złych cechach charakteru itp. Zapewne takie wyobrażenie o roli terapii jako nowszej wersji spowiedzi zmusza ich do takiego zachowania podczas sesji. Być może spodziewają się uzyskać od terapeuty czegoś w rodzaju rozgrzeszenia?

               ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-28 12:07

                Część zgłaszających się do psychoterapeuty pacjentów wychodzi z założenia, że on rozwiąże ich życiowe problemy i dylematy, z którymi sami nie potrafili sobie dotąd poradzić. Albo w najgorszym wypadku uzyskają oni od psychologa poradę jak żyć … pani(e) terapeuto. Nic bardziej mylnego ani psychoterapeuta ani psycholog nie udzielają rad i wskazówek. W każdym bądź razie na pewno nie udzielają ich wprost.

                W przypadku pierwszego spotkania z psychoterapeutą oczekiwania pacjenta wobec efektów terapii powinny być przedmiotem wzajemnych ustaleń – kontraktu terapeutycznego. Jeśli pacjent zgłasza takie oczekiwania to terapeuta powinien udzieli pacjentowi wyjaśnień, co może być przedmiotem...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-28 00:12

                Wiele godzin wspólnie odbytych sesji psychoterapeutycznych, poświęcanie całej uwagi terapeuty problemom pacjenta, zwierzanie się z najbardziej intymnych szczegółów swojego życia przez pacjenta, przy niewielkiej wiedzy na temat życia terapeuty nie pozostaje bez wpływu na relację między nimi. Relacja ta nie jest symetryczna, to pacjent jest centralną postacią procesu terapeutycznego. W rozmowie psychoterapeutycznej mówi głównie pacjent, terapeuta przede wszystkim słucha go, od czasu do czasu interweniuje werbalnie lub niewerbalnie, odnosząc się do wypowiedzi pacjenta.

                Taki sposób pracy powtarzany przez kolejne tygodnie nawiązanie silnego związku emocjonalnego między terapeutą a pacjentem. Ale wraz z pogłębianiem się tej...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-27 21:06

                Skoro niespecyficzne czynniki leczące w relacji terapeutycznej mają swoje znaczenie, ale nie są one decydujące powstaje zatem pytanie, co w takim razie leczy w rozmowie psychoterapeutycznej?

Są nimi tzw. specyficzne czynniki  leczące czyli werbalne i niewerbalne wypowiedzi psychoterapeuty (werbalne zarówno w formie pytań jak i stwierdzeń), które mają na celu wywoływanie u pacjenta bodźców powodujących zmiany w wyuczonych wcześniej sposobach przeżywania, nieadaptacyjnych wzorach  funkcjonowania i cechach osobowości. To właśnie te specyficzne czynniki terapeutyczne mają prowadzić do osiągnięcia przez pacjenta wglądu, a potem przepracowania jego sposobów przeżywania i funkcjonowania. W praktyce pytania mają charakter bardziej pobudzający od stwierdzeń.

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-27 10:33

          W potocznych opiniach ludzi na temat psychoterapii, a dokładniej mówiąc podstawowej metody terapii jaką jest rozmowa psychoterapeutyczna, wyraża się przekonanie, że jest to taka zwykła pogawędka, którą równie dobrze można odbyć z przyjacielem do tego za darmo i w bardziej sprzyjających warunkach np.: przy piwie.

              Podstawową różnicą między terapeutą a przyjacielem, której chyba nie trzeba szerzej komentować, jest fakt że nie każdy przyjaciel jest terapeutą, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby usunąć zakłócenia sposobu przeżywania i będących ich efektem - zaburzeń zachowania, przyczyniających się do cierpienia pacjenta. A taki jest podstawowy cel psychoterapii. Do tego jest potrzebna wiedza dotycząca zaburzeń zdrowia...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-26 21:12

                Jednym z celów psychoterapii jest poszerzenie świadomości pacjenta czyli uzyskanie wglądu. Czasami zarówno terapeuta jak i pacjent mają poczucie osiągnięcia wspomnianego wglądu, wszystko pozornie zaczyna się układać w sensowną, przyczynowo skutkową całość, ale po jakimś czasie, obaj zauważają, że zgłaszane na początku terapii objawy … wracają, albo zajmują ich miejsce inne.

                W trakcie psychoterapii czasami pojawiają się pozorne wglądy, które jednak nie okazały się trafne i nie przyczyniły się do osiągnięcia spodziewanych celów terapeutycznych. Przyczyniają się do tego mechanizmy obronne, których celem jest zapobieżenie zburzeniu pozornej równowagi, uzyskanej dzięki mechanizmowi wyparcia rzeczywistego...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-21 22:58

            Dla części osób informacja,  że jednym z czynników leczących w psychoterapii jest wgląd, albo wg. innej koncepcji - poszerzanie świadomości, jest sporym zaskoczeniem.

Uzyskanie wglądu pozwala dotrzeć pacjentowi do nieuświadamianych aspektów przeżywania, które mogą powodować powstawanie objawów, na które uskarża się. Terapeuta w swojej pracy wykorzystuje różne techniki, które mają za zadanie pozwolić zrozumieć nieuświadamiane przyczyny powstawania symptomów. Osiągnięcie wglądu w przyczynę powstawania cierpienia pozwala w jednej chwili zrozumieć jakie przyczyny powodują objawy cierpienia pacjenta. Umożliwia nadanie znaczenia ukrytym w nieświadomości problemom. Pacjent ma poczucie olśnienia, zaczyna łączyć w całość fakty, które dotąd nie były mu dostępne, albo nie były istotne w tym aspekcie. Na osiągnięcie wglądu potrzeba...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-19 12:11

Każdy uczestnik psychoterapii lub osoba interesująca się nią wcześniej czy później spotka się z tym pojęciem. Dla niektórych pacjentów to poważne pojęcie, budzące różne odczucia, więc czasami nie pada ono wprost od psychoterapeuty, ale każdy uczestnik przypomina sobie sam początek terapii, kiedy doszło do ustalenia z psychoterapeutą pewnych podstawowych zasad współpracy. Od staranności poczynionych ustaleń podczas zawierania kontraktu zależy efektywność prowadzonej terapii i jej wynik. Wiele z opisanych poniżej elementów kontraktu terapeutycznego występuje niezależne od metody w jakiej prowadzona jest psychoterapia.

Najważniejszą kwestią podczas uzgadniania zasad współpracy jest cel terapii – jakie objawy zgłasza pacjent i jakie w związku z tym ma oczekiwania efektów terapii. Ustalenie celu terapii pozwala nie tylko zorientować się w naturze problemu zgłaszanego przez pacjenta,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-05-16 11:27

Wśród coraz bogatszej oferty różnych psychoterapeutów można znaleźć bardzo różne formy pomocy psychospołecznej lub psychologicznej, ale czy to wszystko jest psychoterapią?

Jedni psychoterapeuci  informują jakimi rodzajami zaburzeń psychicznych zajmują się w ramach swojej działalności, inni wskazują w jakich problemach natury psychicznej pomagają ludziom. Przekrój problemów,  z którymi pracują psychoterapeuci jest bardzo zróżnicowany od depresji, lęków, stresu, nerwic, fobii, różnych kryzysów życiowych, poszukiwania sensu życia, pogłębiania duchowości aż po relaksację i hipnozę. Można odnieść wrażenie, że te wszystkie działania mające wpływ na psychikę człowieka to już psychoterapia.

A przecież wśród naszych najbliższych, znajomych również spotykamy osoby, które dzięki swoim szczególnym...

czytaj więcej ›