Blog (2)

Opublikowano: 2013-11-08 21:40

           Duże ośrodki akademickie jak Poznań ułatwiają dostęp do licznych specjalistów w tym psychologów i psychoterapeutów. Znajdziemy tutaj zarówno klinicystów z wieloletnim doświadczeniem jak utytułowanych nauczycieli akademickich. Nie oznacza to wcale, że psychoterapeuta z metropolii będzie lepszy od psychoterapeuty z mniejszej miejscowości oraz, że wybitny naukowiec będzie zdolnym psychoterapeutą praktykiem. Możemy skorzystać z licznych typów psychoterapii: psychoanalizy, terapii behawioralno-poznawczej, psychoanalizy lacanowskiej, terapii systemowej, analiza transakcyjnej, terapii ericksonowskiej, Gestalt, NLP itd. Stoimy przed wyborem psychoterapia grupowa czy indywidualna? Mamy dostęp do gabinetów psychoterapeutycznych prywatnych i publicznych. Możemy wybierać między usługami refundowanymi przez NFZ lub pełnopłatnymi. Szeroka oferta psychoterapii wbrew pozorom nie oznacza jednak łatwego wyboru. Warto jednak...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-11-07 12:21

Psycholog biznesu – to osoba zajmująca się praktycznym wykorzystaniem teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowanej w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności firm, instytucji i organizacji. Praktyczne wykorzystanie psychologii w ekonomii i zarządzaniu staje się coraz popularniejsze również w Polsce.

Psychologia biznesu to praktyczny kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Psychologia biznesu jako dziedzina nauki wywodzi się z psychologii pracy i organizacji. Psychologia biznesu jest dyscypliną nie tylko akademicką ale i nauką stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na satysfakcję i wydajność...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-11-06 14:52

                W dużym ośrodku akademickim takim jak Poznań, gdzie funkcjonuje już kilka uczelni wyższych kształcących na kierunku psychologia, znalezienie dobrego specjalisty nie powinno nastręczać większych problemów. W mniejszych miejscowościach rzeczywiście może być  problem ze znalezieniem właściwego specjalisty - psychologa. Przysłowie mówi „od przybytku głowa nie boli”, ale jak w śród tych licznych ofert usług psychologicznych, psychoterapeutycznych znaleźć tego właściwego specjalistę, który rozwiąże nasze problemy? Nawet jak specjalistów jest dużo w danej miejscowości to przecież nie chcemy tracić czasu ani pieniędzy na nietrafione wizyty. Czy psycholog pracujący w gabinecie prywatnym jest lepszy od tego na NFZ? Czym się więc kierować przy wyborze psychologa?

Przede wszystkim...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-11-04 22:56

                Jedną ze specjalizacji w kierunku której może rozwijać się kariera psychologa jest psychologia sądowa - jest ona jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalności psychologicznych. Często osobom niezwiązanym zawodowo z psychologią albo sądownictwem specjalizacja sądowa w psychologii kojarzy się z tworzeniem profili psychologicznych potencjalnych sprawców przestępstw kryminalnych. Brzmi to bardzo atrakcyjnie; zupełnie jak z amerykańskiego filmu sensacyjnego. Tak, tym też zajmują się specjaliści psychologii sądowej, którzy najczęściej pracują w organach ściągania; w polskich warunkach - w policji. Czym się zajmuje naprawdę psycholog sądowy w polskich realiach? Jakie trzeba posiadać kwalifikacje, żeby pracować w tym zawodzie?

               ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-31 09:36

                Stanowisko psychologa szkolnego jest jednym z bardziej pożądanych wśród osób wybierających studia psychologiczne. W dzisiejszych niepewnych czasach, gdy trudno w ogóle o pracę, posada psychologa szkolnego, mimo że nie przynosi bardzo atrakcyjnego wynagrodzenia daje pewną stabilizację; zatrudnienie na umowę o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które weszło w życie 1 lutego 2011 roku, uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele mogą w szkole liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną. W związku z powyższym ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się zatrudnianie psychologa w szkole. Niestety, to stanowisko jest obsadzone w nie wszystkich szkołach. O ile pedagog szkolny jest dostępny w większości placówek, o tyle o psychologa szkolnego nie jest już tak łatwo. Chociaż i tutaj coraz częściej w dużych miastach mówi się o redukcjach zatrudnienia...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-30 11:11

                Coraz więcej osób wybiera studia psychologiczne, co jest związane z popularnością zawodu psychologa, prestiżem którym on się cieszy w pewnych środowiskach, większą dostępnością studiów na tym kierunku (większa liczba miejsc na uczelniach publicznych i uruchomienie tego kierunku na uczelniach niepublicznych). Coraz większa liczba absolwentów psychologii nie idzie w parze z podażą miejsc pracy dla psychologów. Naturalne środowisko pracy psychologa jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły zaczynają się borykać z niżem demograficznym i mniejszym zapotrzebowaniem w zawodzie pedagog i psycholog szkolny. Z drugiej strony służba zdrowia – gdzie mogliby znaleźć zatrudnienie psycholodzy kliniczni czy psychoterapeuci jest niedoinwestowana i oferta porad psychologów czy psychoterapeutów jest ograniczana ze względów finansowych oraz niezrozumienia i niedocenienia roli tych ...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-29 09:59

                Na czym polega praca specjalisty psychologa pracy? Czy się zajmuje na co dzień psycholog pracy? Jak zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa pracy?

                W raz z rozwojem psychologii, również jako nauki stosowane, powstawało coraz więcej specjalizacji w tym zawodzie: psycholog kliniczny, psycholog edukacji, psycholog zdrowia, psycholog biznesu itp. Psycholog pracy to absolwent 5-letnich studiów na kierunku psychologia, który ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe na kierunku psychologia pracy.

Początkowo psycholog pracy zajmował się głownie określeniem posiadania lub braku predyspozycji danej osoby w danym zawodzie, profesji. Badanie predyspozycji zawodowych kandydata do nauki danego zawodu...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-28 00:06

                Jesteś psychologiem, seksuologiem, pedagogiem, terapeutą, psychoterapeutą, socjoterapeutą, szkoleniowcem, coachem, trenerem i zajmujesz się profesjonalnie pomaganiem ludziom, chcesz wykorzystywać swoje umiejętności zdobyte na studiach i podczas stażów, lecz brak właściwych ofert pracy w publicznych instytucjach uniemożliwia Ci rozpoczęcie kariery w wyuczonym zawodzie? A może inne czynniki zewnętrzne uniemożliwiają skuteczne dotarcie do Twoich potencjalnych klientów?

                Wśród młodych psychologów, psychoterapeutów i innych absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych panuje powszechna opinia, że rynek na tego typu usługi jest nasycony wszelkiego typu specjalistami, a klienci jeśli już to trafiają się tylko z polecenia i to niestety...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-27 07:49

                Jak zdobyć pracę jako psycholog kliniczny? Czym się różni psycholog od psychologa klinicznego? Czy psycholog kliniczny to to samo co psychoterapeuta? Czy psycholog kliniczny posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii?

                Ukończenie psychologii to wcale nie koniec zdobywania kwalifikacji zawodowych przez psychologów. Dopiero po zdobyciu tytułu magistra psychologii można rozpocząć 4-letnie studia podyplomowe studia specjalizacyjne. Studenci starszych lat psychologii mogą wybrać jedną z tzw. specjalności – m.in.: psychologię pracy, psychologię sądową, psychologię edukacji, psychologię zdrowia i wspomnianą psychologię kliniczną. Ukończenie specjalności klinicznej w ramach 5-letnich studiów magisterskich nie daje jeszcze uprawnień...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-10-22 20:38

                Czym różni się praca psychologa i psychoterapeuty? Czy psychiatra zajmuje się tym samym co psychoterapeuta? Z jakimi problemami możemy się do nich zgłosić? Który z nich może przepisywać pacjentom leki? Z jakimi zaburzeniami powinniśmy się zgłosić do psychologa lub psychoterapeuty a z jakimi do psychiatry? Do kogo udać się po właściwą pomoc, czyli kto jest kim?

                Ludzie przeżywający  różnego rodzaju problemy natury psychicznej: okresy obniżonego nastroju, depresję, kryzys małżeński, ataki paniki, lęki, fobie, zaburzenia odżywiania czy osoby uzależnione często nie wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc. Wydawać by się mogło, że określenie psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra są oczywiste i zrozumiałe...

czytaj więcej ›