Blog (8)

Opublikowano: 2013-07-03 16:04

                Po nawiązaniu relacji z pacjentem zapewniającej pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia problemu terapeuta, pracujący w nurcie psychodynamicznym, może przystąpić do następnego etapu terapii  - uzyskania wglądu przez pacjenta w przyczyny zaburzenia. Cel ten osiąga się poprzez interwencje pobudzające psychoterapeuty prowadzące do frustracji neurotycznych potrzeb pacjenta. Osiągnięcie wglądu w przyczyny swojego problemu nierozerwalnie wiąże się z interwencjami frustrującymi, których celem jest przezwyciężanie dwóch zjawisk utrudniających osiągniecie wglądu – wyparcia i cenzury superego. Wyparcie to jeden z mechanizmów obronny modyfikujący nieakceptowalne treści tak, aby nie doprowadzić do dezintegracji struktur osobowości.

    &n...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 23:38

                A.Maslow przedstawiciel nurtu humanistycznego w psychologii stworzył model hierarchii potrzeb, formując  ją w tzw. piramidę potrzeb. Teoretycznie według tej teorii człowiek podejmuje działania z gatunku potrzeb wyższego rzędu, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu, np. człowiek głodny nie będzie zajmować się kulturą czy sztuką. Od tej reguły zdarzają się istotne wyjątki. Stosunek jednostki wobec swoich potrzeb wpływają jeszcze czynniki genetyczne, środowiskowe oraz aktywność własna jednostki lub też behawioralny system bodźców i reakcji.

                W psychoterapii uważa się, że część potrzeb wyższego rzędu musi zostać zaspokojona, żeby człowiek mógł prowadzić zdrowe,...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 11:43

                Teorii na temat przyczyn powstawania depresji w psychologii i psychiatrii jest sporo. Jednak zarówno lekooporność (nie poddawanie się leczeniu farmakologicznemu), niektórych postaci depresji jak i  ostatnie badania wydają się potwierdzać tezę, że depresja w większości przypadków nie ma podłoża biologicznego ani genetycznego. Diagnozowane u chorych na depresje zmiany biologiczne mogą być raczej objawem – rezultatem depresji niż jej bezpośrednią przyczyną. Obecnie w leczeniu depresji stosuje się coraz powszechniej połączenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Wśród najczęściej wykorzystywanych metod psychoterapii w leczeniu depresji jest podejście poznawczo-behawioralne, terapia psychodynamiczna, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu i trening interpersonalny.

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-02 00:32

                Dlaczego tak bronimy się przed zmianą jako efektem psychoterapii? Dlatego, że przez lata wypracowaliśmy sobie własne mechanizmy radzenia sobie z problemami.  W podejściu psychodynamicznym nazywamy je mechanizmami obronnymi, natomiast w podejściu behawioralno-poznawczym irracjonalnymi przekonaniami. Ich funkcja jest adaptacyjna tylko w pewnych określonych warunkach i tylko niektórych z nich. Generalnie mają nam umożliwić przetrwanie. Psychoterapeuta podczas sesji powinien pokazać nam te zachowania, bo nie zawsze jesteśmy ich świadomi, a jeszcze rzadziej wiemy jaką rolę one pełnią w naszym życiu.

                Również inne nasze zachowania, które trudno nazwać mechanizmem obronnym lub fałszywymi przekonaniami...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-07-01 11:46

                Obecnie jednym z najważniejszych dyskutowanych problemów nt. psychoterapii jest skuteczność poszczególnych stosowanych metod leczenia psychoterapeutycznego. Współczesny świat to ciągły wyścig z czasem i psychoterapia jako długoterminowa metoda leczenia wydaje się trochę do niego nie przystawać. Jedynie niechęć do leczenia farmakologicznego lub rozczarowanie jego efektami powoduje, że część ludzi zwraca się do psychoterapeutów. Ale i tak od progu gabinetu część pacjentów sygnalizuje pośpiech w osiąganiu efektów. Część woli pozornie szybsze rozwiązania jak np. różnego rodzaju treningi lub coaching nie zastanawiając jaką zmianę jakościową procesu przeżywania mogą one im zapewnić.

                Jednym...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-30 23:46

                Uczucia lęku czy złości mogą przybierać postać somatyczną i objawiać się w postaci pieczenia w okolicach mostka – dzisiaj dla większości ludzi jest oczywiste, że również w ten sposób może objawiać się nerwica. Kiedyś nazywano je zaburzeniami psychosomatycznymi, obecnie coraz częściej posługujemy się nazwą zaburzenia lub choroby psychogenne. Ale jak one powstają? Co jest ich przyczyną?

                Każdy człowiek w wyniku rozwoju wypracowuje specyficzne dla siebie sposoby radzenia sobie z różnymi silnymi, negatywnymi emocjami jak lęk czy agresja. U niektórych osób gniew prowadzi do oczywistych dla wszystkich przejawów agresji, wyładowywanej bezpośrednio na zewnątrz...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-30 13:02

                Wiele rzeczy w terapii jest ważnych, ale nie da się przecenić znaczenia wsparcia jakie pacjent doświadcza w trakcie sesji od psychoterapeuty. Oczywiście bez wglądu, przepracowania nie da się uzyskać celów terapeutycznych, ale to okazywanie wsparcia jak tak bardzo ważne zarówno w samym procesie terapii jak i po jej zakończeniu. Należy tutaj jasno odróżnić wsparcie od pocieszania przez terapeutę. Profesjonalny psychoterapeuta nie pociesza pacjenta, a na pewno nie robi tego wprost. Byłaby to droga na skróty, która w długim okresie nie byłaby korzystna dla pacjenta.

                W trakcie terapii tak ważne jest okazywanie wsparcia pacjentowi przez psychoterapeutę, ponieważ pomaga wykorzystać posiadane przez...

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-28 11:55

                Zanim będzie można odpowiedzieć na pytanie czy osobowość poddaje się psychoterapii należy zdefiniować w jaki sposób rozumie się osobowość. Najprościej rzecz ujmując; osobowość można opisać jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczne, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje. Ważne w tej definicji są dwa elementy „względna stałość” oraz „charakterystyczny styl” - co powala odróżnić daną osobę od innej, ponieważ ma ona własny, indywidualny sposób przeżywania i reagowania. Stałość oznacza, że styl ten jest nie tylko charakterystyczny dla niej, ale również niezależny od okoliczności – tzn. że osoba, jeśli ją znamy,  reaguje i przeżywa swoje doznania w przewidywalny dla nas sposób.

czytaj więcej ›

Opublikowano: 2013-06-27 11:19

                W ofercie wielu rodzajów terapii znajdziemy też podejść egzystencjalne czasami łączone ono jest z podejściem humanistycznym. Już sama nazwa „terapia egzystencjalna” sugeruje nam, że w swoich założeniach ten rodzaj psychoterapii dotyka kwestii związanych z kondycją ludzką - skazaną na wolność, odpowiedzialną za swoje losy, co stwarza poczucie "lęku i beznadziei istnienia" (czyli pesymizm). Stąd można wywnioskować, że terapia ta pozwala uzyskać odpowiedź na dręczące człowieka pytania o sens jego istnienia; skonfrontować się z poczuciem ludzkiej niedoskonałości, i samotności człowieka w świecie. Wszystkie te problemy na których koncentruje się ten rodzaj psychoterapii zakorzenione są w naszym istnieniu. Ale czym różni się terapia egzystencjalna od innych podejść terapeutycznych?


czytaj więcej ›
Opublikowano: 2013-06-27 00:53

                Od czasu do czasu w mediach pojawia się dyskusja na temat skuteczności psychoterapii, jej podstaw teoretycznych i naukowych, jakości pracy psychoterapeutów, dostępu do zawodu psychoterapeuty. Dobrze, że takie dyskusje odbywają się w Polsce i wychodzą one poza dyskurs czysto akademicki. Szkoda tylko, że  niektóre z przedstawiane informacje są mocno subiektywne.

                Niepokojące jest to, że niektóre osoby próbują przekonać opinię publiczną, że trafienie w Polsce do psychoterapeuty, który pracuje wg. potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych jest porównywalne ze znalezieniem igły w stogu siana. Wydaje się to oceną skrajną i niesprawiedliwą wobec osób pracujących w tym zawodzie, które poświęciły około 10 lat...

czytaj więcej ›