Coaching

Narzędzie do realizacji celów osobistych i zawodowych

coaching.pngCoaching jest krótkookresowym kontraktem ukierunkowanym na osiągnięcie wspólnie ustalonego z klientem celu. Coaching to relacja pomagania ludziom i może dotyczyć zarówno sfery życia osobistego (life coaching) jak i zawodowego (coaching biznesowy). Pomaga ona pobudzać aktywność, pokonać ograniczenia, zmieniać podejście do wielu spraw, odkrywać to, co dla danej osoby najważniejsze.

Coaching – to proces doskonalenia kompetencji pod kierunkiem coacha poprzez wydobywanie osobistego potencjału,  nabywanie nowych umiejętności oraz korygowanie nieskutecznych zachowań, istotnych z punktu widzenia założonych przez klienta celów.

Coach poprzez odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi pomaga między innymi w takich aspektach jak: rozwój osobisty, wybór i osiągnięcie danego celu, poprawianie relacji międzyludzkich, dylematach zawodowych, przezwyciężaniu problemów.

Relacja coach – klient oparta jest o wzajemne zaufanie i zaangażowanie w osiągnięcie uzgodnionych celów klienta. Coach nie daje gotowych rozwiązań, nie mówi co należy zrobić.
Coaching nie jest rozwiązaniem na wszystkie możliwe problemy.
Na początku współpracy wspólnie z klientem określamy naturę problemu. Ten etap może odbyć się telefonicznie lub mailowo. Następny etap stanowi już spotkanie, na którym omawiamy problem nurtujący klienta, jasno określamy cele współpracy oraz dobór narzędzi coachingowych. Ustalamy również formę coachingu – w zależności od problemu, który chce rozwiązać klient może to być jednorazowa sesja coachingowa (spotkanie), albo dłuższa współpraca w ramach kontraktu.

Sesje coachingowe trwają 60-90 min. i odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. Cykl sesji coachingowych powinien obejmować – nie więcej niż 10 spotkań. Po zakończeniu cyklu następuje 2-3 miesięczna przerwa, po tym czasie zalecana jest jeszcze jedna sesja służąca ocenie osiągniętych celów coachingowych.

W swojej pracy nie stosuję NLP, wykorzystuję jedynie wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii oraz wieloletnie doświadczenie menadżerskie.

Cena godziny (90 min.) coachingu: 200zł.