Dobry Psycholog

Usługi psychologiczne
pomoc_psychologiczna.pngŚwiadczę usługi z zakresu pomocy psychologicznej osobom dorosłym; borykającym się z problemami w różnych obszarach życia rodzinnego, zawodowego, społecznego i osobistego.

Pomagam m.in.: osobom napotykającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, z poczuciem wewnętrznego cierpienia, doświadczającym poczucia niezadowolenia w różnych obszarach życia, a także chcących poznawać i rozwijać swoje zasoby osobowe, żyć bardziej świadomie, zwiększać komfort codziennego funkcjonowania, pozbyć się własnych ograniczeń takich jak lęki, nerwica czy depresja.
Jeśli jest Ci potrzebny dobry psycholog w Poznaniu - zgłoś się do mnie. Skuteczna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna może efektywnie poprawić jakość ludzkiego życia.

Indywidualna pomoc psychologiczna odbywa się w formie jednego lub kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu klienta i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania poprzez dobór właściwej formy pomocy psychologicznej.

Cena za konsultację (ok. 60 min.): 100zł.

Pomagam osobom:
- doświadczającym uczucia osamotnienia;
- po traumatycznych doświadczeniach życiowych;
- doświadczające uczucia lęku, stresu, zaburzeń snu;
- mające problemy ze sprawnym podejmowaniem decyzji;
- poszukujące wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (po utracie bliskiej osoby, po rozstaniu z partnerem);
- z objawami nerwicy;
- doświadczające rozmaitych problemów w związkach;
- zmagające się z ciężką chorobą przewlekłą;
- doświadczające wypalenia zawodowego lub mobbingu
- z niskim poczuciem własnej wartości (z zaniżoną samooceną);
- mające poczucie winy;
- cierpiące z powodu zaburzeń jedzenia;