Psychoterapeuta

Forma pomocy psychologicznej
psychoterapia.pngPomocy psychoterapeutycznej udzielam osobom dorosłym w ramach spotkań indywidualnych, par lub rodzin. Stosowana przeze mnie metoda psychoterapii posiada szeroki zakres zastosowań.

Dobry psycholog lub dobry psychoterapeuta dobiera optymalną terapię, która pozwoli Pacjentowi na powrót do zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Psychoterapia
  jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych o potwierdzonej naukowo skuteczności. Sprawdza się zarówno wspierając inne metody leczenia (np. farmakoterapię), jak i działając samodzielnie. Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej skierowaną nie tylko dla osób z problemami, ale również takich które chcą świadomie rozwijać swoją osobowość, które nie boją się stawiać sobie ważnych pytań i chcą odkrywać siebie na nowo.
Niezależnie od formy terapii pierwsze spotkania są poświęcone ustaleniu problemu, który zgłasza klient oraz zakresu oczekiwanej pomocy ze strony psychoterapeuty.

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona w formie spotkań - sesji psychoterapeutycznych przez jednego, tego samego psychoterapeutę, które mają ustaloną z klientem częstotliwość (raz lub dwa razy w tygodniu) i stały termin spotkań.

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w przypadku zaistnienia konkretnej sytuacji kryzysowej w życiu klienta, takiej jak utrata bliskiej osoby, niespodziewana diagnoza ciężkiej choroby czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Psychoterapii krótkookresowa ma z góry ustalony termin jej zakończenia. Składa się z kilku do kilkudziesięciu sesji terapeutycznych (na ogół nie więcej niż 20), trwa więc trzy, cztery miesiące. Ilość niezbędnych spotkań ustalana jest na jednym z pierwszych spotkań.

Psychoterapia długoterminowa to forma nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie własnej osoby (swoich uczuć, myśli, sposobów funkcjonowania w różnych sytuacjach, wobec różnych osób, a także wobec siebie samego), co pozwala na dokonanie zmiany sposobu funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii.

Cena za sesję: psychoterapia indywidualna (50 min.) - 120zł, terapia par (90 min.)- 160zł